Nieuws
donderdag, 06 jan 2022

Gemeente Schaarbeek veegt vloer aan met de taalwetgeving

In Schaarbeek kan men in het gemeentehuis voortaan geholpen worden in andere talen dan het Frans en Nederlands. “Dat is manifest in strijd met de letter en de geest van de taalwetgeving”, zegt fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael. “Al blijkt dat wel het laatste van de zorgen van Brussels minister van Promotie van Meertaligheid Sven Gatz (Open Vld).”

“Omdat de gemeente Schaarbeek meer en meer mensen van andere nationaliteiten herbergt - en wie zijn wij om dat te ontkennen - vindt de Schaarbeekse schepen van Bevolking Quentin van den Hove (Open Vld) dat ook het Engels officieel gebruikt moet worden in mondelinge dienstverlening”, aldus Lootens-Stael. “En voor wie zich niet in het Nederlands, het Frans of het Engels kan uitdrukken, zullen er vertalers worden ter beschikking gesteld.”

“Met Gatz hebben we een Brussels minister die de wetsovertredingen in Schaarbeek toejuicht”

“De beslissing van het gemeentebestuur werd toegejuicht door Sven Gatz. Hij vindt dat een ’open en tegemoetkomende houding tegenover anderstalige burgers’ de relatie tussen de Schaarbekenaar en de gemeente ten goede zal komen”, vervolgt Lootens-Stael. “Volgens mij zal vooral het aanleren van de taal van de plaats waar je woont deze relatie te goede komen, net als de integratie in het algemeen.”

“Artikel 19 van de Wet op het gebruik van talen in bestuurszaken is zeer duidelijk en niet voor enige interpretatie vatbaar”, besluit Lootens-Stael. “Het stelt verbatim dat iedere plaatselijke dienst van Brussel-Hoofdstad in zijn betrekkingen met een particulier de door deze gebruikte taal moet hanteren, voor zover die taal het Nederlands of het Frans is. We zullen alleszins de nodige juridische stappen ondernemen om deze toestand aan te vechten.”