Nieuws
maandag, 26 jun 2023

Gemeenteraadsleden N-VA onder druk gezet om geen akkoorden met Vlaams Belang te sluiten

N-VA Denderleeuw vroeg haar bestuursleden, mandatarissen én kandidaat-mandatarissen om een intentieverklaring te tekenen waarin ze alle mogelijke samenwerking met het Vlaams Belang uitsluiten. Een gemeenteraadslid van N-VA bracht de kwestie naar buiten en stapte over naar het Vlaams Belang naar aanleiding ervan. “Dit toont aan hoe N-VA de lokale democratie probeert te fnuiken”, zegt Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder. “De vraag die iedereen zich nu moet stellen is of er in andere gemeenten ook nog gelijkaardige intentieverklaringen werden afgedwongen? In 2024 zal de kiezer hard oordelen over deze ondemocratische praktijken.”

De intentieverklaring die N-VA in Denderleeuw wil opdringen stelt dat alle mandatarissen, kandidaat-mandatarissen én bestuursleden geen gesprekken mogen voeren en geen voorakkoorden of coalities mogen sluiten met het Vlaams Belang, onder welke vorm dan ook. Wie niet akkoord gaat met het document “zal het recht om deel te nemen aan de verkiezingen verzaken”. Voor gemeenteraadslid Geert Van Cauter reden genoeg om afstand te nemen van de N-VA. “Voor mij blijft het onverteerbaar dat 26 procent van de Denderleeuwse kiezers die in 2018 voor het Vlaams Belang hebben gestemd zomaar genegeerd werden”, zegt hij.

“Dat de N-VA probeert om de lokale democratie op deze manier te ondermijnen baart ons ernstige zorgen”

Volgens Slagmulder roept het gelekte document veel vragen op. “Wie heeft de opdracht gegeven om die intentieverklaring op te dringen?”, vraagt hij zich af. “En vooral: zijn er in andere gemeenten ook gelijkaardige verklaringen afgedwongen door N-VA? Dat de N-VA probeert om de lokale democratie op deze manier te ondermijnen baart ons ernstige zorgen.” 

Het Vlaams Parlementslid roept op om de lokale democratie te respecteren en gemeenteraadsleden niet onder druk te zetten om het Vlaams Belang uit te sluiten. “Het getuigt van nul respect jegens de lokale mandatarissen en toekomstige mandatarissen om ze te dwingen de democratie naast zich neer te leggen”, aldus Slagmulder. “Het is duidelijk dat een stem op N-VA, een stem voor stilstand is en meer van hetzelfde na 2024. Enkel met het Vlaams Belang kunnen we werk maken van echte verandering!”