Nieuws
dinsdag, 10 nov 2020

“Genderquota zijn beledigend en contraproductief”

Het Vlaams Belang reageert afwijzend op een wetsvoorstel van CD&V om genderquota in te voeren in de directiecomités van overheidsbedrijven. Volgens dit voorstel moet één op de drie leden van zo’n comité vrouw zijn. Als vrouw ben ik geen voorstander van zulke quota”, zegt Kamerlid Nathalie Dewulf (Vlaams Belang). Positieve discriminatie is tenslotte ook discriminatie. En zulke quota komen in feite neer op pure politiek correcte discriminatie.”

Voor het Vlaams Belang heeft iedereen recht op een faire kans om directielid te worden. “En als geslacht en afkomst er niet mogen toe doen, waarom zou men dan in godsnaam quota invoeren om mensen op basis daarvan voor te trekken?”, vraagt Dewulf zich af. “Alleen capaciteit en competentie mogen daarbij tellen.”

“Vrouwen hebben heus geen betuttelende quota nodig”, besluit Dewulf. “Integendeel, quota zijn uiterst denigrerend en beledigend naar de vrouwen toe. Het lijkt alsof ze anders niets kunnen bereiken.” Daarnaast is het ook zo dat een vrouw, eenmaal op de post van directielid, wegens die quota steeds zal worden bekeken als een excuustruus. Voor vrouwelijke bestuurders zullen dergelijke quota uiteindelijk steeds een blok aan een been zijn.