Nieuws
woensdag, 04 okt 2023

Genderquota zijn vooral negatief voor vrouwen

Foto: iStock. Genderquota zijn vooral negatief voor vrouwen

Het Vlaams Belang kant zich tegen het plan van staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Marie-Colline Leroy (Ecolo) om de quotaregeling van de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven uit te breiden naar de directiecomités. Denken dat vrouwen de mogelijkheid of capaciteiten niet hebben om zonder quota in raden van bestuur te raken, is betuttelend en ronduit beledigend”, zeggen Kamerfractieleider Barbara Pas en Kamerlid Steven Creyelman.

Leroy wil dat voortaan ook de directiecomités van beursgenoteerde bedrijven minstens voor een derde uit vrouwen bestaan. “Voor de raden van bestuur bestaat deze regeling al en volgens de staatssecretaris is dat een groot succes, omdat het aantal vrouwen in die raden sindsdien gestegen is”, aldus Pas. “Tja, ze heeft dat aantal nu eenmaal wettelijk verplicht, het omgekeerde zou verbaasd hebben. Op die manier is het uiteraard niet moeilijk om zaken als een succes te bestempelen.”

“Quotaregeling is discriminatie”

Voor het Vlaams Belang komt het plan van Leroy neer op pure politiek-correcte discriminatie. “Positieve discriminatie op basis van geslacht is ook discriminatie”, vervolgt Creyelman, die de staatssecretaris hierover vandaag ondervroeg in de commissie voor Gelijke Kansen. “Iedereen moet het recht hebben op een faire kans om directielid te worden. En alleen capaciteit en competentie zijn daarbij van belang. Geslacht niet.”

“Wat Leroy met haar betuttelende quota doet, is de vrouwen beledigen”, besluiten de Kamerleden. “Blijkbaar is ze van oordeel dat vrouwen anders hun doelstellingen niet kunnen bereiken. En bij de negatieve gevolgen die haar voorstel voor de toekomstige vrouwelijke directieleden zal hebben, heeft ze al helemaal niet stilgestaan. Hoe getalenteerd ook, er zullen steeds stemmen opgaan die zeggen dat ze hun functie enkel en alleen aan quota te danken hebben. Voor vrouwelijke bestuurders zullen quota altijd een blok aan het been zijn.”