Nieuws
vrijdag, 05 feb 2021

Genitale verminking: “Barbaarse praktijk tiert ook hier welig”

Naar aanleiding van de internationale dag tegen vrouwelijke genitale verminking, op 6 februari, klagen Kamerleden Annick Ponthier en Ellen Samyn (Vlaams Belang) deze barbaarse praktijken opnieuw aan. Deze gruwelijke vorm van geweld tegen vrouwen is vandaag de dag nog steeds gebruikelijk in een dertigtal landen, in voornamelijk Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Maar ook op ons grondgebied zijn nog steeds duizenden meisjes en vrouwen het slachtoffer van de vrouwonterende praktijk.

Naar schatting zijn zo’n 200 miljoen meisjes wereldwijd het slachtoffer van genitale verminking, niet toevallig vaak in islamitische landen. “De verschrikkelijke praktijk blijkt zich ook flink ingenesteld te hebben in bepaalde gemeenschappen op ons grondgebied”, aldus Samyn. “Cijfers geven aan dat maar liefst 70.576 meisjes en vrouwen in ons land uit een cultuur komen waarin genitale verminking voorkomt, waarvan niet minder dan 25.917 effectief met deze afschuwelijke praktijk te maken kreeg. Daaronder zijn overigens 9.164 minderjarigen.”

Annick Ponthier: “Beleid mag niet stoppen bij preventie en steun, men moet oorzaken van genitale verminking benoemen en aanpakken.”

“Deze cijfers zijn ronduit dramatisch, ze wijzen erop dat een barbaarse anti-vrouwenpraktijk uit de islamitische wereld hier ook vaak voorkomt.”, zo stelt Samyn. “Genitale verminking wordt maar al te vaak losgekoppeld van de religie van de islam en als een louter Afrikaans cultuurelement weggezet, om de islam buiten schot te houden.” Wat blijkt uit de realiteit van de cijfers is dat de praktijk niet enkel in Afrika, maar ook in Midden-Oosterse en Aziatische landen als Egypte, Irak en Pakistan plaatsvindt. De gemene deler is hier inderdaad de islamitische cultuur, waarin een seksuele obsessie rond controle van de vrouw is ingebakken. “Genitale verminking heeft immers niks met een medische ingreep, maar alles met het religieuze dogma van het ontnemen van seksueel genot en het verzekeren van vrouwelijke maagdelijkheid te maken”, aldus nog Ponthier.

Als vrouwelijke volksvertegenwoordigers die vrouwenrechten hoog in het vaandel dragen, zijn Ponthier en Samyn niet mals voor de daders en het beleid rond genitale verminking. “Zolang deze schrijnende wantoestanden gebeuren blijven wij dit aanklagen”, besluit Ponthier. “Het beleid mag niet stoppen bij het inzetten op preventie en steun aan de slachtoffers, maar ook durven de religieus-culturele oorzaken benoemen en aanpakken.”

“Dokters die deze praktijk uitvoeren moeten worden geschorst en bestraft en ook verantwoordelijke families of echtgenoten moeten streng gesanctioneerd worden”, klinkt het nog bij Samyn.