Persberichten
vrijdag, 25 sep 2020

Gerechtelijke politie geeft VB gelijk: Drugsclans sturen geweld Brussel

De top van de federale gerechtelijke politie doet in een interview uit de doeken hoe het geweld in Brussel gestuurd wordt door de activiteiten van criminele clans met een link naar terrorisme. Het Vlaams Belang ziet zijn analyse bevestigd en roept politiek en gerecht op de gecoördineerde politieacties te ondersteunen. 

In een zeldzaam interview met BRUZZ doen twee leidende figuren van de Brusselse gerechtelijke politie een boekje open over hun visie op de golf van geweld die de laatste maanden Brussel overspoelt. Wat sommigen afdoen als een reeks alleenstaande feiten, wordt door de top van de gerechtelijke politie wel degelijk aan de stijgende drugscriminaliteit gekoppeld. Alain De Proft, directeur operationele steun van de Brusselse federale gerechtelijke politie (FGP) en Nicolas July-Denis, commissaris van de directie operaties van de FGP bevestigen ook dat er een band is tussen drugscriminaliteit en terrorisme en vrezen dat de huidige drugscriminaliteit een nieuwe generatie terroristen dreigt te kweken. “Dat maakt Brussel anders dan Antwerpen, hier heb je veel meer geradicaliseerde geesten.”

Lootens-Stael (VB): “Nood aan politieke wil om gecoördineerde politieacties blijvend te ondersteunen”

Vlaams Belang Brussel laat weten dat het bij elk incident dat ter sprake komt in dit interview gewaarschuwd heeft voor de ruimere context van drugs, clans en het gevaar van islamistisch terrorisme.

“We hebben steeds gewezen op deze samenhang. Het is verheugend vast te stellen dat de federale gerechtelijke politie een overzicht heeft van de situatie en dat verschillende diensten goed proberen samen te werken om het probleem aan te pakken”, stelt de voorzitter van de Vlaams Belang-fractie in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael. “Nu moet de politieke wil volgen om dit belangrijke werk lokaal en gewestelijk te ondersteunen. De politiezones moeten beter samenwerken en het gerecht moet aangespoord worden om sneller te werken. Hier moet minister-president Rudi Vervoort (PS) eindelijk zijn taak als coördinator van het veiligheidsbeleid opnemen.”

“Het is bedroevend dat bepaalde linkse politici omwille van louter electorale redenen wijken die in handen zijn van criminele clans willen ontzien en liever schimpen op de politie”, vult Brussels Vlaams Belang-voorzitter, senator Bob De Brabandere aan. "Het is een goede zaak dat naast de politievakbonden en sommige korpsoversten nu ook de gerechtelijke politie niet langer zwijgt. Maar ik vrees dat de Franstalige linkse baronnen dit niet willen horen. Daarom zal het Vlaams Belang de druk blijven opvoeren.”