Nieuws
woensdag, 18 mei 2022

Gerechtelijke politie verdient beter

De top van het openbaar ministerie was dinsdag, in de gemeenschappelijke hoorzitting van de commissies Justitie en Binnenlandse Zaken bijzonder scherp voor minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). “En terecht, de besparingen bij de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) zijn onverantwoord”, zegt Kamerlid en voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken Ortwin Depoortere, die expliciet om deze hoorzitting had verzocht. “In de complexe, gedigitaliseerde wereld kunnen criminele organisaties niet meer naar behoren worden bestreden.”

De FGP vraagt, op een totaal budget van een miljard voor de federale politie, 35 miljoen euro extra. “Toch weigert Verlinden hierop in te gaan”, aldus Depoortere. “Nochtans zouden de gevraagde extra middelen zich snel laten terugverdienen. Momenteel kan veel geld immers niet gerecupereerd worden. De gerechtelijke transacties brachten 207 miljoen euro in het laatje, en de uitgebreide strafsommen 400 miljoen. Maar dat zou veel meer kunnen zijn.”

“Niemand die begrijpt waarom Verlinden weigert in te gaan op de vraag van de Federale Gerechtelijke Politie, veiligheid is nooit gratis”

“Verlinden stelt nu ook weer in een reactie dat ze blijft ‘ijveren’ voor meer middelen voor de politie”, vult Kamerlid Marijke Dillen aan. “Maar de paars-groene regering moet actie ondernemen en de hoogstnodige middelen vrijmaken. Het is een beschaafd land onwaardig dat de top van de magistratuur hierom moet bedelen. Voor een gesloten poort dan nog, want procureur-generaal Johan Delmulle en voorzitter van het College van Procureurs-generaal Ignacio de la Serna lieten zelfs verstaan dat het hen onmogelijk was de minister te mogen ontmoeten. Zo hard zal er op Binnenlandse Zaken dus niet geijverd worden.”

“Reeds in de vierde eeuw schreef kerkvader Sint-Augustinus dat wanneer er weinig belang wordt gehecht aan recht en de rechtvaardigheid, de overheid niets anders is dan een roversbende”, merkt Depoortere tot slot op. “Een omschrijving die ik niet woordelijk zal overnemen, maar de overheid draagt wel een grote verantwoordelijkheid die ze momenteel helaas niet neemt. Ik hoop ten zeerste dat er niet eerst slachtoffers moeten vallen alvorens de Federale Gerechtelijke Politie voldoende werkingsmiddelen zal krijgen. In 2021 waren er 70 dossiers van bedreigingen, waaronder 25 aan politiemensen, 15 aan politici, 11 aan magistraten en 3 aan journalisten.”