Persberichten
dinsdag, 09 jan 2018

Gesjoemel bij Brusselse brandweer : Vlaams Belang vraagt overdracht dossier aan dienst voor corruptiebestrijding

De Hoorzitting in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement met de auditeurs van het Rekenhof over het gesjoemel met aanbestedingen bij de Brusselse brandweer bevestigt dat er bij sommigen aan de top van die Brusselse brandweer (DBDMH) een cultuur van laksisme en vriendjespolitiek heerst, en dat sommigen aan de brandweertop daarom alle medewerking aan de audit door het Rekenhof hebben geweigerd.

Maar heel wat vragen blijven ook na vandaag nog onopgelost. Zo zijn er tal van getuigenissen over onwettige benoemingen, belangenvermenging, oneigenlijke aanwending van middelen, … die een verder diepgaand onderzoek eisen. Het Vlaams Belang zal deze elementen de komende weken op de politieke agenda blijven plaatsen.

Tevens zal Brussels fractievoorzitter Dominiek Lootens een voorstel indienen waarbij het Brussels Parlement het Rekenhof verzoekt om ook voor de jaren 2016 en 21017 een gedetailleerde doorlichting van de DBDMH door te voeren.

Dominiek Lootens : “Het is belangrijk dat de Augiasstallen bij de Brusselse brandweer worden uitgemest. Niet alleen om tot een betere werking van de dienst te komen, maar ook om er voor te zorgen dat de gewone brandweerman die dag in dag uit in de weer is voor de veiligheid van de bevolking niet de smet moet dragen die enkele rotte appels binnen de dienst hebben veroorzaakt.

Ten derde dringt het Vlaams Belang er op aan dat de bevoegde Staatssecretaris, mevrouw Jodogne, alle dossiers waarin sprake is van overtredingen van de wet op de openbare aanbestedingen zou overdragen aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC) teneinde een diepgaand onderzoek te kunnen voeren, en indien er effectief sprake is van corruptie de verantwoordelijken hiervoor te bestraffen.