Nieuws
woensdag, 24 mei 2023

Geweld tegen politieagenten in Brussel en Antwerpen stijgt met 40 procent

Uit de meest recente cijfers uit 2021 blijkt dat fysiek geweld tegen politieagenten in de regio's Brussel en Antwerpen met bijna 40 procent is toegenomen. “Die exponentiële toename, vooral in regio’s met grootstedelijke context, baart zorgen”, stelt Kamerlid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) die de cijfers opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “Het wordt hoog tijd dat de regering dit probleem erkent en geen enkele klacht nog seponeert. Het is hoog tijd dat er effectief zwaar bestraft wordt.”

Depoortere informeerde bij Verlinden zowel naar geweld tegen politieambtenaren, beoefenaars van medische beroepen, cipiers en beveiligingsagenten en brandweerlui. Uit die cijfers blijkt dat bijna één op twee van de geweldfeiten tegen agenten gebeurt in de regio’s Antwerpen en Brussel. “Het geweld lijkt zich sterk te concentreren rond gebieden met een grootstedelijke context”, aldus Depoortere.

Over heel het land zijn in 2021 bijna duizend feiten van fysiek geweld tegen agenten geregistreerd. “Dat is een stijging met 15 procent”, gaat Depoortere verder. “Niet alleen politieagenten, maar ook andere hulpverleners zoals ambulanciers, cipiers, medisch personeel, of brandweerlui worden slachtoffer van fysiek geweld.”

“Respect voor uniformberoepen moet terugkeren”

Het fysiek geweld tegen beoefenaars van medische beroepen stijgt in Vlaanderen zorgwekkend. Er waren maar liefst 191 (+24 procent) gevallen van fysieke agressie tegen ambulanciers, apothekers of leden van medische of paramedische beroepen. In Wallonië is de stijging met 40 procent het grootst. Over heel het land waren er in 2021 maar liefst 284 (+21 procent) registraties van fysieke agressie tegen uitoefenaars van medische beroepen.

Een andere categorie die fors stijgt met ruim 50 procent zijn de geregistreerde feiten inzake slagen aan cipiers of aan leden van het veiligheidskorps. Ook de slagen aan personeel van andere openbare diensten, zoals bijvoorbeeld treinbegeleiders of bus- en tramchauffeurs, namen in Vlaanderen toe met 25 procent. Depoortere vroeg ook informatie uit de interventiestatistieken van de brandweer op. Daaruit blijkt dat er in 2021 maar liefst 146 gevallen van verbale agressie, 37 gevallen van fysieke agressie en 28 gevallen van gooien van objecten zijn vastgesteld. Dit betekent niet dat deze feiten systematisch het voorwerp uitmaken van een klacht bij de politiediensten. “Daar moet verandering inkomen”, aldus nog Depoortere. “Ook bij geweld tegen onze brandweerlui zou er automatisch een klacht moeten ingediend worden en zou de brandweer zich burgerlijke partij moeten stellen”.

Het Vlaams Belang dringt er bij de minister van Binnenlandse Zaken op aan het probleem te erkennen en ervoor te zorgen dat geen enkele klacht nog wordt geseponeerd, maar effectief zwaar bestraft wordt. Depoortere wijst met de vinger naar minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) die eerder beloofde daar werk van te maken. “Er is helemaal niks van in huis gekomen.”

Daarnaast pleit de partij er ook voor om een mediacampagne te lanceren waarin een harde aanpak beklemtoond wordt. “Mensen moeten zich bewust worden van deze problematiek en daders gewaarschuwd worden dat we hier niet lichtzinnig mee omspringen. Het respect voor uniformberoepen moet terugkeren”, besluit Depoortere.