Persberichten
woensdag, 16 okt 2019

Gezinnen in energiearmoede: daling BTW en stijging middelen Fonds Gas en Elektriciteit broodnodig!

Eén op vijf gezinnen in dit land leeft in energiearmoede, zo
blijkt uit een rapport van de Koning Boudewijnstichting. Om die mensen te
kunnen blijven helpen heeft het Fonds Gas en Elektriciteit jaarlijks 30 miljoen
euro extra nodig. Sinds 2012 zijn de middelen voor dit hulpfonds onveranderd
gebleven, terwijl de energieprijzen zeer stevig stegen. Zo steeg de prijs van
aardgas tussen 2002 en vandaag met 56%, terwijl elektriciteit in diezelfde
periode maar liefst 108% duurder werd!

Het Platform tegen Energiearmoede - opgericht door OCMW’s, energieproducenten en -leveranciers, consumenten- en armoedeorganisaties – stelt dat die 30 miljoen extra per jaar essentieel is in de strijd tegen de armoede in dit land. Het Vlaams Belang staat volledig achter de eis van het Platform, maar wijst er wel op dat dit geld dient te komen uit de algemene middelen, en niet uit een stijging van de federale bijdrage op de energiefactuur. Gezinnen in dit land betalen nu reeds een torenhoge energiefactuur, een extra stijging is voor het Vlaams Belang totaal onaanvaardbaar”, zo stelt Vlaams Belang Kamerlid Kurt Ravyts.

Daarnaast wijst het Vlaams Belang er op dat een daling van de BTW op elektriciteit en aardgas van 21% naar 6% eveneens soelaas kan brengen. “Iedere euro die gezinnen in (energie)armoede kunnen besparen, is meegenomen” aldus Ravyts. Het Vlaams Belang diende in juli reeds een wetsvoorstel in die zin in, in de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers. In de bevoegde commissie zal kamerlid Ravyts minister Marghem alvast interpelleren over deze problematiek.