Nieuws
donderdag, 01 dec 2022

“Gilkinet moet zijn groene treindromen opbergen”

Foto: Wikimedia commons: Vincent0001.jpg. “Gilkinet moet zijn groene treindromen opbergen”

Het Vlaams Belang geeft geen goedkeuring aan de beleidsnota van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). “De nota blijkt, zoals we reeds lang stelden, onrealistisch en onbetaalbaar”, zegt Kamerlid Frank Troosters. “De minister die eerder meer treinen, meer comfort, een betere stiptheid, meer internationale verbindingen en heel wat andere zaken aankondigde, kon op geen enkele manier verduidelijken met welke financiële middelen hij zijn beloftes zou waarmaken.”

Het Federaal Planbureau stelde dat in de toekomst minder mensen de trein zullen nemen en volgens de Inspectie van Financiën ontbrak elke realistische budgettaire onderbouwing in Gilkinets plannen. “En recent toonden ook de CEO van de NMBS, Sophie Dutordoir, en haar personeel zich uiterst kritisch voor de aankondigingspolitiek van Gilkinet.

“Na de kernuitstap is het spoorgebeuren de tweede mislukking voor de ecologisten binnen de Vivaldi-regering, de groenste regering ooit is een ecologische sisser”

“De minister kreeg na de recente begrotingsbesprekingen slechts de helft van de door hem voorgespiegelde financiële middelen toegewezen”, aldus Troosters. “En die blijken dan ook nog maar beloofd te zijn voor de volgende legislatuur. Gilkinet krijgt voor de rest van zijn ambtstermijn slechts een fractie van de middelen die hij vooraf claimde, 808 miljoen euro minder dan de NMBS nodig heeft om de goede werking van haar spoordiensten te verzekeren.”

“Het is de verschillende meerderheidspartijen ondertussen duidelijk geworden dat de minister van zijn groene wolk moet nederdalen en moet focussen op oplossingen voor de diepe malaise waarin het spoorgebeuren terecht is gekomen”, besluit Troosters. “De treinreizigers en het overbelaste NMBS-personeel zijn de dupe van Gilkinets beleid. Hij krijgt nauwelijks nog een vermelding in de regeerverklaring van eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) en hij krijgt slechts een zakcent om bezig te blijven tot het einde van zijn ambtstermijn. Zijn treinplannen zijn duidelijk geen prioriteit meer voor de paars-groene regering.”