Nieuws
woensdag, 09 feb 2022

“Spoorplannen van Gilkinet zijn volslagen onrealistisch”

In de media pakt Federaal Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) vandaag uit met zijn toekomstplannen voor het spoorgebeuren. “Meer en stiptere treinen, comfortabelere reizen, betere uurregelingen, en zowaar een verdubbeling van het personen- en goederenvervoer… The sky is the limit’ lijkt het wel”, zegt Kamerlid Frank Troosters. “Helaas valt in het ‘visie 2040’-plan van de minister geen nieuws te bespeuren. Het is slechts een herhaling van zijn eerdere voluntaristische aankondigingen uit de beleidsnota’s.”

Het Vlaams Belang stelt zich dan ook vragen bij de haalbaarheid van de plannen van Gilkinet. “De ambitie om in elk van de 554 stations twee treinen per uur te laten stoppen is weinig realistisch”, aldus Troosters. “Een model dat op aanbod gericht is, allicht om in vele stations treinen te laten stoppen waarvoor op dat ogenblik geen reizigerspubliek is. Daarbij gaat de minister ervan uit dat dit mogelijk zou zijn zonder bijkomende spoorinfrastructuur. Maar die spoorinfrastructuur botst nu al op zijn limieten in de koker van de Brusselse Noord-Zuid verbinding.”

“Gilkinet hunkert naar aandacht van de media vermits het nog steeds wachten blijft op concrete structurele realisaties”

“Het plan van Gilkinet zou dus aanzienlijke investeringen vergen in materieel, personeel en infrastructuur”, vervolgt Troosters. “Maar de NMBS kampt nu reeds met een totale schuld van 2,3 miljard euro en Infrabel heeft een schuld van 4,5 miljard euro. Blijkbaar wil de minister die schuldenberg nog laten aangroeien met een vervoersplan dat op aanbod gericht is, ongeacht het reizigerspotentieel. Van het efficiënt inzetten van overheidsmiddelen is onder deze minister geen sprake.”

“De minister slaagt er zelfs in om in zijn ‘visie 2040’ met geen woord te reppen over het aspect van de persoonsgebonden veiligheid van treinreizigers en spoorpersoneel”, merkt Troosters tot slot op. “Gilkinet toont hiermee een totaal gebrek aan verantwoordelijkheid. Steeds meer worden we geconfronteerd met criminele feiten en agressiegevallen op de trein. Hiervan wegkijken is geen optie, een degelijk en structureel plan van aanpak dringt zich op.”

Het Vlaams Belang kijkt intussen met veel interesse uit naar het ogenblik dat de minister van Mobiliteit met een concreet, onderbouwd en becijferd spoorplan naar de bevoegde Kamercommissie zal komen. Aan wilde verklaringen in de pers heeft de treinreiziger immers niets.