Nieuws
vrijdag, 12 mei 2023

Gilkinet toont geen enkel schuldinzicht over belangenvermenging

Foto: Wikimedia commons. JGR&BXL. Gilkinet toont geen enkel schuldinzicht over belangenvermenging

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers had Kamerlid Frank Troosters een aantal specifieke vragen voor minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) over de gedetacheerde medewerkers op diens kabinet. “Zo was ik onder meer benieuwd naar de initiatieven die de minister zal nemen om de schijn van belangenvermenging te ontkrachten die is ontstaan nu blijkt dat zijn chauffeur door de NMBS wordt betaald”, aldus Troosters. “Het antwoord was voor één keertje duidelijk: geen enkel. Erger nog, de Ecolo-minister toonde zelfs geen enkel schuldinzicht.”

 “De fractie van Groen en Ecolo heeft steeds de mond vol over een deontologisch kader”, merkt Troosters op. “Dat was ook nu, in het antwoord van Gilkinet, niet anders: ‘ethiek in de politiek’, ‘transparantie’... Grote woorden, maar we kunnen enkel vaststellen dat uitgerekend op de kabinetten van De Sutter, Schlitz en Gilkinet een en ander niet bepaald nauw werd genomen.” Op de vraag van het Kamerlid of er een onafhankelijke, externe doorlichting van Gilkinets kabinet zou komen met betrekking tot de rol van gedetacheerde medewerkers kwam zoals verwacht geen antwoord. 

“Ethiek in de politiek is voor Groen en Ecolo een loos begrip”

Troosters’ opmerkingen over Gilkinets persoonlijke chauffeur, die op de loonlijst van de NMBS staat, werden beantwoord met een al even arrogant als eenvoudig ‘et alors’. “Alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat een Ecolo-minister, een ecologist die iedere burger in dit land bijna wil verplichten de trein te nemen, zijn persoonlijk transport per auto laat financieren door de NMBS.”

“Gilkinet neemt dus zonder problemen cadeautjes aan van een overheidsbedrijf waarover hij controle moet uitoefenen en waarmee hij maandenlang heeft onderhandeld over een beheersovereenkomst van enkele miljarden”, besluit Troosters. “En het feit dat bij deze minister niet eens doordringt hoe fout dit is, is bijzonder veelzeggend. Het is duidelijk dat voor hem persoonlijk én voor zijn groene fractie alle woorden over ‘ethiek in de politiek’ slechts holle slogans zijn.”