Nieuws
woensdag, 16 nov 2022

“Gilkinet vergooit miljoenen aan zinloze nachttreinen”

Het Vlaams Belang vindt het onbegrijpelijk dat de federale regering de operatoren van nachttreinen die minstens één halte in ons land aandoen financieel gaat ondersteunen. Het is ondertussen voldoende gebleken dat de zogenaamde revival van de nachttreinen niets anders is dan een groene wensdroom van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo)”, zegt Kamerlid Frank Troosters. “En het zal een droom blijven, al zal het de belastingbetaler miljoenen kosten.”

Gilkinet nam de opmerkelijke beslissing om de operatoren van nachttreinen die aan alle voorwaarden voldoen de komende twee jaren vrij te stellen van de rijpadvergoedingen. “Deze zijn aan Infrabel verschuldigd voor het gebruik van het Belgische spoornet”, aldus Troosters. “Bijkomend zullen de nachttreinoperatoren de volledige energiekosten die ze maken door op het Belgische spoornet te rijden vergoed krijgen. Een operatie die voor de belastingbetaler ook al een miljoen euro extra kosten betekent.”

“Voor groene wensdromen heeft Gilkinet geld, voor veiligheid en stiptheid niet”

“De plannen van de Ecolo-minister zijn onbegrijpelijk”, vervolgt Troosters. “Terwijl het nationale spoorgebeuren in een grote crisis verkeert gaat deze regering miljoenen over de balk gooien om een sector te steunen die - in tegenstelling met alle vroegere kunstmatige hoera-berichten - maar niet van de grond komt.” Het Vlaams Belang herinnert eraan dat de zo opgehemelde nachttreinverbinding van Brussel naar Oostenrijk al een half jaar werd opgeschort. “Voor exploitatie van de lijn naar Mälmo werd zelfs geen kandidaat gevonden en ‘om teleurstellingen te voorkomen’ blijven de geplande nachttreinen tussen Brussel, Berlijn en Praag voorlopig op stal.”

“Terwijl ons nationaal spoorgebeuren kampt met dalende stiptheidscijfers, toenemend geweld en vandalisme, verouderd materieel, een structureel personeelstekort bij de spoorbedrijven en een buitenproportioneel aantal afgeschafte treinen deelt Gilkinet geschenkjes uit om zijn nachttreindroom in leven te houden”, besluit Troosters. “Dit geld zou beter gebruikt worden om de huidige grote noden binnen ons nationaal spoorgebeuren aan te pakken, maar de Ecolo-minister laat onze veelgeplaagde treinreizigers klaarblijkelijk liever in de kou staan.” Het Vlaams Belang zal minister Gilkinet bevragen over de totale financiële impact, de beoogde effecten en doelstellingen van de aangekondigde maatregelen.