Nieuws
zaterdag, 28 okt 2023

Glyfosaat: wel probleem voor landbouw, niet voor het spoor

Foto: iStock. Glyfosaat: wel probleem voor landbouw, niet voor het spoor

Spoorwegbeheerder Infrabel is nog steeds de absolute grootverbruiker van pesticiden op basis van glyfosaat. Het wordt gebruikt om het spoorwegnetwerk onkruidvrij te houden. “Pogingen om alternatieven te vinden zijn vruchteloos gebleken”, zegt Vlaams Belang-Kamerlid Pieter De Spiegeleer. “Het is wel bijzonder hypocriet van de ecologisten om onze boeren te verketteren voor het gebruik van glyfosaat, maar intussen de ogen te sluiten voor het enorme verbruik onder hun eigen bevoegdheid.”

Het Kamerlid benadrukt dat nergens ter wereld zorgvuldiger wordt omgesprongen met bestrijdingsmiddelen als bij onze boeren. “Toch wil de groenlinkse elite elke mogelijke vorm van gewasbestrijding verbieden. Als we zo doorgaan zal er enkel nog import overblijven uit landen waar men pesticides zelfs niet eens reguleert”, aldus De Spiegeleer. “Ik herinner me een door de groene fractie georganiseerd colloquium van 27 maart, waar een ganse namiddag ingehakt werd op de agro-industrie en hun gebruik van glyfosaat. Europarlementslid Maria Arena (PS) nam toen zelfs schaamteloos het woord ‘moord’ in de mond.”

“Als het over het spoor gaat is het klimaat voor de groenen niet meer van belang”

Infrabel springt daarentegen heel wat minder zorgvuldig om met bestrijdingsmiddelen en gebruikt per jaar maar liefst 1,7 ton pesticiden met glyfosaat. “Dat is het leeuwendeel van de 2,2 ton pesticiden die door gemeenten en overheden in Vlaanderen wordt gebruikt”, vervolgt De Spiegeleer. ”Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) slaagde er niet in om alternatieven te vinden en laat het gebruik van glyfosaat oogluikend toe ‘bij gebrek aan beter’.” 

Het Vlaams Belang hekelt het groene dogma, dat breed gedragen wordt in zowel de federale als de Vlaamse regering, en als een zwaard van Damocles boven ons hoofd blijft hangen. “PFOS, stikstof en ook dus glyfosaat zijn stuk voor stuk dossiers die onze landbouw, en daarmee onze voedselvoorziening en ons allemaal het mes op de keel zetten, besluit De Spiegeleer. “Maar als het over het spoor gaat, is het glyfosaat of het klimaat voor de groenen niet meer van belang en doet Gilkinet gewoon zijn ogen dicht. De fameuze ‘heetwatertrein’, die de regering met veel toeters en bellen aankondigde als oplossing, en die de belastingbetaler ettelijke miljoenen heeft gekost, staat ondertussen al maanden op stal en zal daar waarschijnlijk ook nooit meer uitkomen.”