Nieuws
woensdag, 29 dec 2021

"Goede zaak dat Raad van State onzinnige maatregel vernietigt”

Het Vlaams Belang toont zich tevreden met het recente arrest van de Raad van State waarin het onrecht dat de cultuursector werd aangedaan klaar en duidelijk wordt rechtgezet. “We hebben ons steeds verzet tegen nutteloze, onzinnige en disproportionele maatregelen, of het nu om de avondklok of de coronapas ging of om de broodroof van de culturele sector”, zegt Vlaams Parlementslid Filip Brusselmans. “En met dit arrest is die strijd nog niet gestreden.”

“De sluiting die de culturele sector werd opgelegd was voortvarend en niet ernstig gemotiveerd. De opheffing van deze maatregel is zonder meer een goede en een logische zaak”, aldus Brusselmans. “Maar ik heb daarnaast ook een wrang gevoel bij het arrest. Zo valt bijvoorbeeld moeilijk te begrijpen waarom bioscopen voor de Raad van State wel gesloten dienden te blijven. Gelukkig mogen ze ondertussen wel weer open. En de Raad van State geeft met dit arrest vooral aan hoezeer het in dit land van belang is om, zoals de culturele sector, de juiste lobbyisten te hebben.”

“Het arrest van de Raad van State is ontegensprekelijk een blamage voor het beleid”

“Wie daarentegen duidelijk geen beroep konden doen op lobbyisten waren de 35.000 mensen die zich op 21 november naar Brussel begaven om er te protesteren tegen de zinloze coronapas”, vervolgt Brusselmans. “In de pers, de staatsomroep incluis, werd in de weinige berichtgeving volledig voorbijgegaan aan de boodschap en het succes van de manifestatie en werd enkel gefocust op het wangedrag van een paar idiote enkelingen. Hoe anders werd er bericht over een betoging van de cultuursector die het voorbije weekend zeven keer minder volk trok.”

“Maar los van dit alles mogen we verheugd zijn met het arrest van de Raad van State. Het is niet alleen een terechte en zware blamage voor de heren en dames gezaghebbers maar het is vooral goed nieuws voor de hele cultuursector”, besluit Brusselmans. “Het gaat momenteel wel nog om een voorlopig arrest. We kijken dus uit naar de definitieve versie en zijn heel benieuwd hoe de uiteindelijke motivatie daarin zal luiden. Van belang zal zijn hoe de disproportionaliteit daar zal worden omschreven.”