Persberichten
dinsdag, 24 okt 2023

Graaipensioenen topfiguren overheidsdiensten worden ongemoeid gelaten

Foto: iStock. Graaipensioenen topfiguren overheidsdiensten worden ongemoeid gelaten

Personen die werden aangesteld om in een overheidsdienst een management- of staffunctie uit te oefenen, kunnen vandaag nog steeds een overheidspensioen krijgen dat 20 procent boven de maximumgrens voor overheidspensioenen ligt. In de Kamer diende het Vlaams Belang daarom een wetsvoorstel in om de overschrijding van het zogenaamde ‘plafond Wijninckx’ af te schaffen. Dat werd vandaag behandeld in de commissie Sociale Zaken, maar werd weggestemd door de regeringspartijen. Hoewel de machtspartijen vandaag de mond vol hebben over het aanpakken van de graaipensioenen, stemde de meerderheid vandaag tegen ons voorstel”, stelt Vlaams Belang-Kamerlid Hans Verreyt vast.

Artikel 39 van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen (de zogenaamde wet Wijninckx) bepaalt dat het totale bruto pensioenbedrag in de overheidssector jaarlijks nooit meer mag bedragen dan 46.882,74 euro. Dat is het zogenaamde ‘plafond Wijninckx’. “Geïndexeerd komt dat voor 2023 neer op maximaal 93.760,79 euro per jaar, ofwel 7.813,40 euro per maand”, zo berekende Verreyt. “Een stevig bedrag, maar blijkbaar niet genoeg voor sommigen. Uitzonderingen laten toe dat dit plafond met maar liefst 20 procent mag overschreden worden.” Net die uitzonderingen wil het Vlaams Belang afschaffen.

“Bij Open Vld, Vooruit en Groen beperkt de strijd tegen graaipensioenen zich tot getoeter in de pers en op sociale media”

Het wetsvoorstel dat de Vlaams-nationalistische partij hiertoe indiende, werd vandaag besproken en gestemd in de Kamercommissie voor sociale zaken. “Alle regeringspartijen, van Open Vld tot Vooruit en Groen stemden het voorstel echter weg”, betreurt Verreyt. “Blijkbaar beperkt hun strijd tegen de graaipensioenen zich tot luid getoeter in de pers en op sociale media, maar als puntje bij paaltje komt stemmen ze stuk voor stuk voor het behoud ervan.”