Persberichten
woensdag, 25 aug 2021

Grafheuvels verdienen een plaats in toerisme-erfgoed

Het Vlaams Belang duidde eerder in de Commissie Toerisme al op het toeristisch potentieel van grafheuvels en op het feit dat ze nog steeds een onderbelicht deel zijn van ons onroerend erfgoed. Een grafheuvel is een kunstmatig opgeworpen heuvel die in de prehistorie diende als begraafplaats. Uit een recente vraag van Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder is nu gebleken dat minister Demir (N-VA) momenteel samen met het kabinet van minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) aan een projectoproep toerisme-erfgoed werkt. “De vele grafheuvels in Vlaanderen moeten daar een onderdeel van vormen”, vindt Slagmulder. “Ze maken immers deel uit van ons rijke erfgoed.”

In Vlaanderen zijn er slechts een honderdtal prehistorische grafheuvels bewaard gebleven. De belangrijkste worden geïnventariseerd om zo archeologisch beschermd te worden. “De Vlaamse grafheuvels kunnen een ondersteunende rol spelen in de reeds bestaande thema’s die in het toerisme worden uitgestippeld”, zo liet minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) eerder dit jaar weten nadat Kristof Slagmulder haar in het Vlaams Parlement suggereerde om het toeristisch potentieel van die heuvels beter te benutten. Er werd daarbij gedacht aan wandel- en fietsroutes waar de grafheuvels een meerwaarde kunnen bieden. Uit een nieuwe vraag van Slagmulder blijkt nu dat de Provinciale Toeristische Organisaties (PVO) een aantal grafheuvels hebben doorgegeven die onderdeel uitmaken van fietstrajecten. “Goede start dus om de grafheuvels te lanceren in het project”, vindt het Vlaams Belang.

“De grafheuvels met toeristisch potentieel moeten opgenomen worden in de YouFlanders-app om zo meer bereik te creëren”

Het Vlaams Belang is tevreden dat er na overleg tussen ministers Demir en Diependaele wordt gekeken om de grafheuvels op te nemen in de projectoproep toerisme-erfgoed. “Ze zouden dan ook een mooie aanvulling zijn op het reeds bestaande toeristische aanbod en ze kunnen zo de toeristische groeicapaciteit in Vlaanderen vergroten”, reageert Slagmulder. “Zeker nu de PVO’s - die onder meer bevoegd zijn voor de recreatieve fietsroutes - een aantal grafheuvels selecteerde hebben die geïntegreerd kunnen worden langsheen de fietstrajecten.” Zo werden bijvoorbeeld grafheuvels in Haspengouw en Hageland voor Limburg uitgekozen, en in Ravels voor Antwerpen.

Daarnaast ging Demir bekijken om de sites met grafheuvels op te nemen in de YouFlanders-app, om zo duidelijkheid ter zake te scheppen voor de toeristen. “Maar nu blijkt dat er niet opnieuw geïnvesteerd wordt in de YouFlanders-app en er geen nieuwe attracties aan worden toegevoegd”, stelt Slagmulder vast. De app werd vorig jaar ontwikkeld om de druktestromen tijdens de zomermaanden te kunnen spreiden.

“Onze fractie zag nochtans heel wat langetermijnpotentieel in het blijvend verderzetten van de app”, besluit Slagmulder. “Deze moet immers in de toekomst uitgebreider gebruikt worden als centrale toeristische applicatie in geheel Vlaanderen.” Ook de grafheuvels moeten daar dus hun plaats in krijgen voor het Vlaams Belang.