Nieuws
vrijdag, 18 mrt 2022

“Grijp nu in op de inflatie”

Het Vlaams Belang blijft hameren op de verlaging van de belastingen op energie en de belastingen op werknemers. “De inflatie moet absoluut worden afgeremd”, zegt volksvertegenwoordiger Reccino Van Lommel. “Indien dit niet gebeurt, zal het spaargeld verder in waarde verminderen, zal de koopkracht dalen en zullen onze bedrijven gegarandeerd geconfronteerd worden met een verminderde concurrentiekracht.”

Het spreekt voor zich dat de Russisch-Oekraïense oorlog een impact heeft op onze economie, ook al stelt Rusland economisch gezien weinig voor. “Rusland en Oekraïne zijn belangrijke exportlanden voor heel wat grondstoffen zoals gas, graan en metalen. Een verminderde beschikbaarheid hiervan heeft gevolgen voor de productieketens”, aldus Van Lommel. “Met duurdere grondstoffen kan minder geproduceerd worden waardoor de economische groei - die in België al veel kleiner is dan in onze buurlanden - vertraagt. De afgeleverde producten worden natuurlijk ook duurder en dus stijgen ook de prijzen in de winkel.”

“Paars-groen heeft de problematiek van de inflatie steeds geminimaliseerd”

Toen de economie heropende na de coronapandemie gingen we massaal uitgestelde aankopen doen. Dit duwde de prijzen omhoog, terwijl de vertraagde productieketens voor extra tekorten zorgde inzake grondstoffen. “De prijsstijgingen ten gevolge van de geopolitieke spanningen komen daar nu bovenop”, vervolgt Van Lommel. “Hoe langer de opwaartse druk op de prijzen blijft, hoe groter de kans dat de inflatieverwachtingen een eigen leven gaan leiden. Prijsstijgingen worden al ingecalculeerd omdat men er van uitgaat dat prijzen verder zullen stijgen.”

“Het risico op stagflatie, dit is de combinatie van een stilvallende of stagnerende economische groei en inflatie zoals tijdens de jaren ’70, neemt toe”, besluit Van Lommel. “Gezien de geopolitieke situatie moeten de nodige maatregelen genomen worden om dit te vermijden. We vroegen hierom de regering via een motie van aanbeveling om de lasten op arbeid te verlagen, om daarnaast de belastingen op energie structureel te verlagen en om de koopkracht en de spaartegoeden van onze consumenten maximaal te beschermen.”