zaterdag, 10 dec 2022

“Grote kuis nodig bij Bpost en krantensubsidies moeten stoppen"

“Grote kuis nodig bij Bpost en krantensubsidies moeten stoppen”

Het Vlaams Belang wil “een grote kuis bij Bpost”. Ook wil de Vlaams-nationalistische partij dat de bedelingssubsidies ten voordele van de kranten stop worden gezet. Vrijdag kondigde Bpost het ontslag van Dirk Tirez aan, de (ex-)CEO van Bpost. Dit ontslag kwam er in de nasleep van een interne controle naar de aanbesteding van de concessie voor de krantenbedeling door Bpost waarbij er sprake zou zijn van fraude. Naast Dirk Tirez werd ook de samenwerking met Nicolas Meire (Directeur distributie brieven en pakjes) en met Tom Vermeirsch (chief commercial officer bij AMP) stopgezet. “Een duidelijk teken dat íemand zijn boekje te buiten is gegaan”, aldus Kamerlid Nathalie Dewulf.

Zowel Nicolas Meire als Tom Vermeirsch hebben de leiding gehad over het in 2016 overgenomen AMP, de krantenverdeler van Bpost. Naast de overname van AMP nam Bpost ook de Belgische activiteiten van het Franse Lagardère Travel Retail over waardoor het postbedrijf ineens zo’n 220 vestigingen van krantenwinkels Press Shop en Relay in handen had. De overgenomen activiteiten kregen daarna de overkoepelende naam ‘Ubiway’.

“Krantensubsidies zijn onecologische en onverantwoorde hand-en-spandiensten”

“De krantenwinkels werden eerder dit jaar verkocht aan het gokbedrijf Golden Palace”, aldus Dewulf. “In september nam Bpost de Nederlandse persdistributeur Aldipress over die ondergebracht werd bij AMP en dus, jawel, onder leiding viel van Tom Vermeirsch. De verkoop van de krantenwinkels (Ubiway) leidde tot een hevig debat in het parlement omwille van de (onder andere) bedenkelijke manier waarop de verkoop tot stand is gekomen. Na het ontslag van de heer Vermeirsch rijst nu ook de vraag in hoeverre deze verkoop volgens de regels werd uitgevoerd.”

In oktober van dit jaar werd ook de samenwerking met Jean Muls, (voormalig) ceo van Bpost België, stopgezet door een zogenaamde ‘discrepantie’ tussen wat Bpost en Muls verwachtte. Voordat het interne onderzoek bij Bpost van start ging waren er al bezorgdheden over een interne medewerker of die al dan niet betrokken was geraakt in bedenkelijke praktijken. Die interne medewerker rapporteerde aan Jean Muls. Ook verschillende andere medewerkers van Muls kwamen onder vuur, zij verlieten (al dan niet uit eigen beweging) Bpost ondertussen. “De topmanagers bij Bpost vallen als dominostenen omver. Het is aan de bevoegde ministers om orde op zaken te stellen en een groot onderzoek in te stellen naar alle overnames en alle verkopen van activiteiten van Bpost om elke vorm van fraude uit te sluiten. Een grote kuis dringt zich op”, besluit Dewulf.

De partij is verder al langere tijd vragende partij om de krantenbedelingssubsidies via Bpost stop te zetten.Het gaat om jaarlijkse subsidie van meer dan 150 miljoen euro die de grote mediabonzen in dit land, naast een btw-kwijtschelding, cadeau krijgen. Dit om goedkoop kranten thuis bij klanten te laten leveren. “Onecologische en onverantwoorde hand-en-spandiensten.”