Persberichten
vrijdag, 04 dec 2020

Grote Moskee na Saudi’s onder Marokkaanse controle: “Doek Moslimexecutieve op”

Het Vlaams Belang verneemt met “veel afkeer, maar weinig verrassing” dat de Grote Moskee onder invloed staat van Marokkaanse belangen, dit met inmenging en spionage. “Bij gevolg is ook de Moslimexecutieve gecorrumpeerd.” De partij pleit voor een onmiddellijke opdoeking van de Moslimexecutieve en een nieuwe invulling van het gebouw dat thans als de ‘Grote Moskee’ fungeert.

Justitie geeft een negatief advies over de doorstart van de Grote Moskee in het Jubelpark in Brussel. Het gigantische gebedshuis stond jaren onder directe invloed van de Saudi’s, maar na een intense ruzie trok Saudi-Arabië zich terug. Maar nu blijkt de moskee onder invloed van Marokko. Dat is frappant, want het beheer van de moskee werd overgenomen door de Moslimexecutieve, de organisatie die de moslimgemeenschap in België dient te vertegenwoordigen en die ook het erkenningsdossier had ingediend. Er is zelfs sprake van “Marokkaanse inmenging en spionage”. Het Vlaams Belang eist nu dat de Moslimexecutieve wordt opgedoekt en de spionnen worden opgepakt en berecht.

Vlaams Belang: “Geef de Grote Moskee een andere invulling”

“De Marokkaanse spionage gaat zelfs zo ver dat de veiligheidsdiensten maar liefst drie medewerkers kunnen wijzen met de vinger, onder wie een bestuurslid!”, reageert Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). “De Grote Moskee en de Moslimexecutieve hebben dus Marokkaanse spionnen in hun rangen en alsof dat nog niet genoeg was, leidt de ondervoorzitter van de AFOR-vzw (imamopleiding in de schoot van de Moslimexecutieve) ook nog eens de Belgische Diyanet-tak, wat onder het Turkse ministerie van Religieuze Zaken en de autoritaire president Recep Erdogan valt. Straks heeft elk land invloed en controle in de Moslimexecutieve en de Grote Moskee, behalve België.”

“Zoals Vlaams Belang al 40 jaar waarschuwt, blijkt nu eens te meer dat de aanpak van het subsidiëren en faciliteren van de islam volledig heeft gefaald”, vervolgt Van Langenhove. “Deze aanpak heeft niet gezorgd voor meer invloed van België in de islam, maar wel voor meer invloed van islamitische landen in België. De Grote Moskee, maar dus ook de Moslimexecutieve dienen de belangen van buitenlandse, islamitische mogendheden zoals Marokko, Turkije en Saudi-Arabië.”

Het Vlaams Belang pleit dan dan ook voor de onmiddellijke opdoeking van de Moslimexecutieve. Verder vraagt de partij om een nieuwe invulling van het gebouw - dat in 1879 werd gebouwd - maar pas in 1978 (onder invloed van koning Boudewijn) als moskee in gebruik werd genomen. “Het gebouw kan bijvoorbeeld een opleidingscentrum worden waar onder meer de Nederlandse taal wordt gedoceerd. Dat is een veel betere sleutel tot integratie dan de gesubsidieerde islam.” Van Langenhove zal in dit kader minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) interpelleren.