Nieuws
donderdag, 25 nov 2021

Grote pensioenhervorming van Lalieux zit in het slop

Het Vlaams Belang stelt vast dat de door minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) met veel toeters en bellen aangekondigde grote pensioenhervorming een stille dood aan het sterven is. “Het was één van de grote verbindende projecten en zou de bevolking het vertrouwen in het wettelijke pensioen doen behouden”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Maar het werd een zoveelste verbroken belofte.”

“Lalieux maakte zich sterk om tegen het najaar van 2021 de hervorming op de sporen te krijgen”, herinnert Samyn zich. “Haar coalitiepartners zagen het aanmodderen met lede ogen aan en Open-VLD-voorzitter Egbert Lachaert kwam half augustus met een eigen, weinig gesmaakt voorstel. Begin september kwam Lalieux dan zelf op de proppen met een ‘voorstelletje’ dat net niet werd weggelachen door haar eigen meerderheid. Uiteindelijk trok eerste Minister Alexander De Croo de zaak naar zich toe. Het plan zou in december worden besproken.”

“Bij de bespreking in de commissie gaf Lalieux aan dat de parlementsleden ‘wat’ geduld moesten oefenen, het is eerder een engelengeduld”

“Eind oktober publiceerde Lalieux haar beleidsnota die intussen besproken werd in de commissie Sociale Zaken”, vervolgt Samyn. “Een pensioenplan in drie fasen. De eerste fase, de verhoging van de pensioenen, werd intussen goedgekeurd en uitgevoerd. Een goede zaak. De tweede en derde fase betreft de mogelijkheid voor werknemers om na 42 jaar werken op pensioen te gaan. Vlaams Belang wil dit na 40 jaar voltijds werken toekennen. Ook moet er nog werk gemaakt worden van het optrekken van de vervangingsratio, dit is het verschil tussen uw laatste loon en uw pensioenbedrag zelf, dat voor de ambtenaren ongeveer 75 procent is, maar bij de werknemers en zeker bij de zelfstandigen veel lager ligt. Dit moet worden gelijkgetrokken tussen de verschillende statuten volgens het Vlaams Belang. Lalieux’ nieuwe pensioenplan werd in een 57 pagina’s tellende beleidsnota, afgehaspeld op 20 lijntjes. Er is dus duidelijk nog geen plan.”

Lalieux hoopt naar eigen zeggen tegen het einde van de legislatuur in 2024 haar grote pensioenhervorming te realiseren. “Maar dat kon ze niet bevestigen”, besluit Samyn. “Bovendien houdt ze vol dat haar plannen budgettair neutraal zijn en dat ze daar berekeningen voor achter de hand heeft. Dat zouden we graag eens zien, want op Waalse rekenkunde zouden we geen geld inzetten.”