Nieuws
maandag, 23 mei 2022

Had Wouter Beke ‘t Sloeberhuisje al in 2020 kunnen sluiten?

Volgens een onderzoek van Het Laatste Nieuws zou de politieke verantwoordelijkheid van voormalige minister van Welzijn Wouter Beke (cd&v) een stuk groter zijn dan tot nu werd aangenomen en moest hij al in 2020 op de hoogte zijn van de wantoestanden in kinderdagverblijf ‘t Sloeberhuisje. “Als dit klopt, krijgt het ontslag van Beke toch wel een heel andere dimensie”, zegt Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot. “De onderzoekscommissie moet hier in de volgende weken duidelijkheid over verschaffen.”

Het Laatste Nieuws startte eind 2019 een onderzoek naar wantoestanden in de kinderopvang na signalen uit de sector zelf. Op basis van 131 inspectierapporten werd een lijst van 41 crèches opgesteld, waar sprake was van grensoverschrijdend gedrag, verwaarlozing of mishandeling. Ook kinderdagverblijf ‘t Sloeberhuisje in Mariakerke stond hiertussen. Volgens HLN werd er bijzonder laks met de klachten omgesprongen en werd er slechts in één geval een sanctie opgelegd. De conclusies van dit onderzoek werden begin 2020 gedeeld met zowel Kind & Gezin, die de bevindingen van tafel veegden, als met het kabinet van Wouter Beke. De minister beloofde toen om alle ‘concrete gevallen’ te bekijken, maar naar alle waarschijnlijkheid deed hij dit dus niet.

“Als Beke al in 2020 op de hoogte was van de wantoestanden, maar toen nagelaten heeft om te handelen, komt de dood van het kindje in ‘t Sloeberhuisje op zijn conto”, stelt Ilse Malfroot. “De onderzoekscommissie moet hier in de komende weken duidelijkheid over verschaffen en aantonen of de top van Kind en Gezin en de minister nagelaten hebben om in te grijpen.”

“Hoe is het mogelijk dat ‘t Sloeberhuisje nog twee jaar is kunnen open blijven?”

Volgens het Vlaams Belang is het duidelijk dat de veiligheid in de kinderopvang voor minister Beke geen prioriteit was, ondanks aangetoonde klachten en meldingen. “De minister heeft geen ernstige initiatieven genomen om de veiligheid te garanderen en aangehaalde klachten verder te onderzoeken”, zegt Malfroot. “’t Sloeberhuisje had al veel langer dicht moeten zijn.”

Malfroot vindt dat de klemtonen totaal verkeerd lagen bij het agentschap Opgroeien’. ”Het agentschap is heel streng voor wat betreft de naleving en opmaak van procedures voor haar kinderopvanguitbaters, maar heeft te weinig oog heeft voor de veiligheid van de kinderen.” Zo kan men volgens Malfroot geen gevaarsituaties definiëren en volgde men gemelde gevaarsituaties veel te weinig op.

Ook Kind & Gezin treft volgens Malfroot schuld. “Zij volgen de weinige procedures die ze hebben in verband met handhaving en gevarenprocedures niet op. Bovendien nemen zij tijdens de onderzoekscommissie geen verantwoordelijkheid op en wordt er te veel naar andere partijen gewezen.”