Nieuws
woensdag, 20 jan 2021

Hagia Sophia wordt moskee: Vlaams Belang-resolutie die dit veroordeelt weggestemd in Vlaams Parlement”

Het Vlaams Belang keurt af dat de Hagia Sophia in Istanboel - het voormalige Constantinopel - opnieuw wordt omgevormd tot een moskee. De ‘Hagia Sophia’ was ooit een van de grootse kathedralen ter wereld. De Turkse president Recep Erdoğan wil dit UNESCO-werelderfgoed echter gebruiken als moskee. “Werelderfgoed is eigendom van de hele wereld en mag dus niet vernietigd worden”, reageert Vlaams Parlementslid Johan Deckmyn (Vlaams Belang). De partij diende daarom een voorstel van resolutie in waarin de regering werd opgeroepen de Turkse beslissing te veroordelen en de ambassadeur op het matje te roepen. Het voorstel kon echter geen steun vinden ondanks de internationale verontwaardiging. Dat bleek in de commissie voor Buitenlands Beleid dinsdag.

In 1934 werd de ‘Hagia Sophia’ heringericht als een museum omwille van haar universele waarde en belang voor verschillende geloofsgemeenschappen. Hiervoor was de kathedraal na de Ottomaanse verovering van Constantinopel in 1453 omgevormd tot een moskee. In 1985 werd het ingeschreven als UNESCO-werelderfgoed. De huidige Turkse president Recep Erdoğan en zijn AK-partij kondigden al lang hun voornemens aan om het gebouw opnieuw in te palmen als moskee. Radicale Turkse moslims betogen hiervoor jaarlijks aan de voormalige christelijke basiliek. In 2020 werd de beslissing om van het gebouw terug een moskee te maken uiteindelijk effectief genomen. Erdogan droeg op 10 juli de Hagia Sophia over aan de Diyanet, het Turkse ministerie voor Godsdienstzaken.

“Deze inpalming als moskee staat symbool voor verdere islamisering van Turkije

Het Vlaams Belang diende in het Vlaams Parlement daarom een voorstel in waarin aan de Vlaamse regering werd gevraagd om de beslissing van de Turkse overheid te veroordelen en er bij de federale overheid, de andere gewesten en de Europese Commissie op aan te dringen hetzelfde te doen. Ook stelde de resolutie voor om de Turkse ambassadeur te ontbieden en aan te dringen op het onmiddellijk herstel van het monument als museum.

“Door deze omvorming van de Hagia Sophia tot moskee, dreigen de laatste restanten van de seculiere Turkse staat definitief te verdwijnen”, reageert Deckmyn. Bovendien is er al op luttele honderden meters van de Hagia Sophia de grote Blauwe Moskee. Zelfs UNESCO reageert bijzonder negatief over deze beslissing.” De vrees bij het Vlaams Belang, en ook bij de internationale gemeenschap, is niet alleen dat de toegankelijkheid van het monumentale gebouw beperkt zal worden, maar ook dat de eeuwenoude christelijke mozaïeken en afbeeldingen onherstelbaar zullen worden beschadigd of zelfs volledig verloren zouden gaan.

Ondanks de internationale verontwaardiging hebben de meerderheidspartijen CD&V, N-VA en Open Vld toch besloten om de resolutie weg te stemmen. “Veel mensen zullen hierdoor gegriefd zijn”, besluit Deckmyn. Met de weigering om hiertegen te protesteren stelt Vlaanderen de wereld teleur en laten we lijdzaam radicale islamelementen hun slag thuishalen.