Nieuws
donderdag, 28 mrt 2024

Hele resem gemeentefusies doorgevoerd zonder inspraak

In het Vlaams Parlement werden eergisteren in de commissie Binnenlands Bestuur een reeks gemeentefusies gestemd. Het gaat onder meer om de gecontesteerde fusie tussen Antwerpen en Borsbeek en de samensmelting van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht. “Het Vlaams Belang is helemaal niet tegen de fusie van gemeenten, maar zo’n fusie moet vrijwillig gebeuren en de burgers moeten er zich over kunnen uitspreken”, zegt Vlaams Parlementslid Yves Buysse. “Wij zullen ons blijven verzetten tegen van bovenaf opgelegde fusies waarvoor geen draagvlak bij de bevolking bestaat.”

“Wij zijn helemaal geen tegenstander van fusies tussen gemeenten”, zegt Buysse. “Er is onderzoek waaruit blijkt dat de bestuurskracht kan geoptimaliseerd worden in gemeentes van een omvang tussen de 30.000 en 60.000 inwoners. Maar dat is geen evangelie natuurlijk, elk dossier moet apart bekeken worden. Wel koppelen we drie belangrijke voorwaarden aan een gemeentefusie.”

“We koppelen drie belangrijke voorwaarden aan een gemeentefusie”

In de eerste plaats hamert het Vlaams Belang erop dat de fusie tussen gemeenten altijd vrijwillig moet zijn en niet van bovenaf mag opgelegd worden. Ten tweede moeten de fusieplannen het resultaat zijn van een rationele afweging en niet van louter politieke, financiële of achterkameroverwegingen die enkel het persoonlijk belang van lokale potentaten dienen. En ten derde moeten de betrokken burgers er zich over kunnen uitspreken. “Dat laatste betekent voor ons ook dat het resultaat van een volksraadpleging moet gevolgd worden”, beklemtoont Buysse. “Niet verticaal geklasseerd zoals we tot nu toe keer op keer gezien hebben.”

Een andere belangrijk aspect van alle fusiedossiers is het financiële. De Vlaamse regering voorziet een overname van een deel van de schuld van gemeenten die fuseren als glijmiddel om de fusies te realiseren. “Al te dikwijls zijn het net die zakken met geld (tot 50 miljoen euro in de grootste fusiedossiers) die de doorslag geven om tot een fusie te komen, niet het verbeteren van dienstverlening naar de burger toe”, besluit Buysse. “Als men de lokale democratie serieus neemt, dan moeten we in het parlement ook een vuist maken tegen de manier waarop men lokaal ingaat tegen verkiezingsbeloftes om niet te fuseren en tegen de wil van de bevolking.”