Nieuws
donderdag, 23 jun 2022

Helft Europese bevolking vindt integratie niet geslaagd

Het Vlaams Belang is hoegenaamd niet verbaasd met de resultaten van een grootschalige Europese studie die aantonen dat volgens de helft van de Europese bevolking de integratie van immigranten niet geslaagd is. “In België vindt minstens 53 procent van de bevolking dat de integratie van immigranten gefaald is”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove. “En daarmee doet België het beduidend slechter dan het Europees gemiddelde van 47 procent.”

Het gaat om een enquête van Eurobarometer, het officiële peilingsinstrument van het Europees Parlement, de Europese Commissie en andere EU-instellingen en -agentschappen. “Eurobarometer wordt gebruikt om regelmatig te peilen naar de publieke opinie in Europa over kwesties die verband houden met de Europese Unie”, aldus Van Langenhove. “Maar het peilen is één zaak, kritische evaluatie en analyse is een andere zaak. Het zijn alleszins cijfers die de Europese Unie te denken moeten geven.”

“Wat integratie betreft staat de Eurobarometer op onweer”

De resultaten geven ook aan dat het volgens de burgers noodzakelijk is dat migranten aan verscheidene vereisten moeten voldoen, alvorens hun integratie geslaagd kan worden genoemd.

“Zo moeten de nieuwkomers minstens één van de landstalen spreken (volgens 85 procent van de ondervraagden); moeten ze bijdragen tot de welvaartsstaat door middel van het betalen van belastingen (78 procent); moeten ze onze waarden en normen accepteren (78 procent); moeten ze de juiste kwalificaties hebben om werk te vinden (77 procent); en moeten ze ook het gevoel hebben deel uit te maken van de maatschappij (75 procent)”, vervolgt Van Langenhove. “Stuk voor stuk zijn deze vereisten de logica zelve. De studie toont nog maar eens aan dat het Vlaams Belang zegt wat zeer vele mensen denken.”

“Eurobarometer biedt naar eigen zeggen hoogwaardige en relevante gegevens voor deskundigen in de publieke opinie, onderzoekers, media en het publiek”, besluit Van Langenhove. “Al is het maar zeer de vraag of de media enige aandacht zullen schenken aan de enquête. Er kwam immers ook uit naar voren dat maar liefst 60 procent van de burgers vinden dat ze niet voldoende geïnformeerd worden over immigratie en integratie. En ook dat is zeker niet verwonderlijk te noemen.”