Nieuws
woensdag, 22 jun 2022

Helft rusthuizen verhoogt kamerprijs: maximumfactuur en verhoging zorgbudget nodig

Volgens een artikel in het Nieuwsblad hebben al de helft van de Vlaamse rusthuizen hun kamerprijs verhoogd omwille van de hogere kosten. “Het is een schande dat Vlamingen die heel hun leven gewerkt hebben hun rusthuisfactuur niet kunnen betalen”, zegt Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse. “Er moet daarom dringend een maximumfactuur in de zorg komen en een indexering van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.”

Sinds 1 maart van dit jaar mogen de woonzorgcentra van de Vlaamse regering hun prijzen om de zes maanden indexeren. Voordien mochten zij dit slechts één keer per jaar doen. Hiermee kunnen de rusthuizen hun hogere kosten deels afwentelen op de bewoners. Sinds 1 maart en 28 april hebben al 367 woonzorgcentra, of ongeveerd 45 procent, bij de Vlaamse overheid een prijsverhoging aangevraagd en goedgekeurd gekregen. Hierbij verhoogden zij hun prijzen gemiddeld met 6,77 procent of 123 euro. Een verhoging mag niet meer bedragen dan de index, maar indien de rusthuizen in de jaren voordien geen aanpassing hebben gedaan, kan dit bedrag fors oplopen.

“De rusthuizen worden voor veel van onze mensen gewoon onbetaalbaar”, zegt Immanuel De Reuse. “Alle begrip voor de woonzorgcentra die ondanks hun hogere kosten de beste zorgen proberen te geven, maar onze ouderen mogen hier niet het slachtoffer van worden.”

“Laat onze ouderen niet in de steek en zorg voor betaalbare rusthuizen”

Het Vlaams Belang vindt dat er werk gemaakt moet worden om de betaalbaarheid van de rusthuisfactuur te garanderen. “Wij pleiten al langer voor een maximumfactuur in de zorg, maar de Vlaamse regering wil hier klaarblijkelijk niet van weten”, aldus De Reuse. “Nochtans zal het er met de dubbele indexatie niet makkelijker op worden.”

Naast een maximumfactuur pleit De Reuse er opnieuw voor om de zorgbudgetten te herbekijken. “Er zijn enerzijds zorgbudgetten voor zwaar zorgbehoevenden en anderzijds zorgbudgetten voor ouderen met een zorgnood“, zegt De Reuse. ”Bij de eerste is het bedrag van 130 euro al meer dan 10 jaar niet meer geïndexeerd terwijl de rusthuisfactuur wel fors gestegen is. Bij de tweede blijkt dat de inschaling vaak niet actueel en correct is met als gevolg dat mensen een lagere tegemoetkoming krijgen dan waar ze recht op hebben.”

“De minister van Welzijn heeft ook al aangegeven om te bekijken of de beloofde verhoging van de zorgbudgetten vroeger dan in 2024 kan plaatsvinden”, zegt De Reuse. “Het Vlaams Belang zal hier dan ook op blijven hameren.”