Nieuws
dinsdag, 27 jul 2021

Heraanleg Ring: “Brussel is geen eiland”

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaf onlangs een negatief advies over de Vlaamse plannen voor de heraanleg van de Ring rond de hoofdstad. Elke Van den Brandt (Groen) wil als mobiliteitsminister dat Brussel als gelijkwaardige partner aan tafel zit”, zegt Fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang), “maar voor een goede samenwerking moet de Brusselse regering afstappen van haar eigen eilandmentaliteit.

Het negatief advies over de heraanleg en herinrichting van de belangrijke verkeersader rond de hoofdstad deed heel wat wenkbrauwen fronsen. “Het belangrijkste argument tegen de plannen van de Vlaamse overheid is de stelling dat de Ring cruciale infrastructuur voor Brussel is”, aldus Lootens-Stael. “De regering betreurt dat het Brussels Gewest niet nog meer betrokken is geweest als speler op hetzelfde niveau als het Vlaams Gewest. Maar Van den Brandt is vooral gekant tegen een capaciteitsverhoging die gepaard gaat met een plaatselijke verbreding van de Ring.”

“Goede samenwerking is nodig voor Brussel, maar men moet wel ernstig blijven”

“Van den Brandt doet het voorkomen alsof het verkeer op Ring rond Brussel enkel met Brussel te maken heeft maar de verkeersas overstijgt het regionale niveau”, aldus nog Lootens-Stael. “Het is de belangrijkste verbinding tussen het oosten en het westen van Vlaanderen. De reactie is daarom ongeloofwaardig.” De Brusselse regering pleit voor een goede samenwerking meer zet via haar plannen voor een stadstol wel het mes op de Vlaamse keel, klinkt het bij het Vlaams Belang. “Dat is geen ernstige politiek, dit Brussels éénrichtingsverkeer doet de nodige samenwerking tussen Vlaanderen en het tweetalig hoofdstedelijk gebied geen goed.”

Dit dossier maakt opnieuw duidelijk dat Brussel ingebed zit in de Vlaamse ruimte, en op het vlak van economie en infrastructuur volledig afhankelijk is van de rest van Vlaanderen. Het Vlaams Belang pleit voor een permanent overleg op het vlak van verkeersdossiers. “Zo zijn er ook heel wat knelpunten op te lossen wat betreft de Brusselse Lage Emissie Zone en de toegang via de E40 tot Brussel. Maar voor een constructieve sfeer zou het verlaten van de éénzijdige aanpak van de Brusselse stadstol toch een voorwaarde moeten zijn”, besluit Lotens-Stael. “Wie pleit voor een evenwaardig partnerschap tussen Vlaanderen en Brussel moet beseffen dat de bal daarvoor in het Brusselse kamp ligt en moet de eilandmentaliteit achter zich laten.”