Nieuws
woensdag, 19 okt 2022

Herbestemming van kerken moet op respectvolle manier gebeuren

In het Vlaams Parlement ligt er een wijzigingsdecreet op tafel dat de her- of nevenbestemming van kerken in goede banen moet leiden. “Voor het Vlaams Belang kan een herbestemming enkel mits voldoende garanties voor burgerparticipatie en een respectvolle invulling”, zegt Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder. Dat blijkt te weinig het geval. Het mag bovendien niet de bedoeling zijn dat onze kerken overgenomen worden door de islam en zo bijdragen aan de islamisering.”

Er zijn door het afgenomen kerkbezoek in Vlaanderen heel wat kerken die ondertussen niet meer of nauwelijks nog gebruikt worden voor de Rooms-katholieke eredienst. Hierdoor wordt er steeds vaker gedacht om deze verlaten kerkgebouwen te gaan herbestemmen. Afgelopen jaar werd er reeds een voorstel van resolutie ingediend om dit op een waardige manier te laten gebeuren. Om de her- of nevenbestemming van deze gebouwen in goede banen te leiden, ligt er nu een wijzigingsdecreet op tafel dat onder meer de verplichting wil opleggen om een kerkenbeleidsplan op te maken.

“Van een kerk een moskee maken, is geen herbestemming maar een vijandige overname”

Het Vlaams Belang vindt dat kerken met erfgoedwaarde sowieso behouden moeten blijven en opengesteld moeten worden voor het grote publiek. “De herbestemming van kleinere kerken met minder erfgoedwaarde moet mogelijk zijn op voorwaarde dat dit op een respectvolle manier gebeurt en met voldoende burgerparticipatie”, aldus Slagmulder. “De vergunning voor de Delhaizewinkel in de Sint-Annakerk in Gent, en waartegen terecht heel wat protest was, getuigde echter van zeer weinig respect. In Maastricht is er daarentegen wel een mooi voorbeeld van een kerk waar men een bibliotheek in heeft ondergebracht.”

Het kan echter niet de bedoeling zijn dat rooms-katholieke gebouwen in de toekomst worden overgenomen door andere godsdiensten. “Aangezien dit decreet de deur hiervoor openzet, hebben wij ons bij de stemming onthouden”, zegt Slagmulder. “Een islamitische gebedsplaats of een islamitisch cultureel centrum in een kerk mag van ons niet tot de mogelijkheden behoren. Dit is immers geen herbestemming, maar een vijandige overname.”