Persberichten
donderdag, 15 jun 2023

Het aantal asielaanvragen piekt fors

Foto: iStock. Het aantal asielaanvragen piekt fors

Het aantal asielaanvragen piekt opnieuw fors. Dat blijkt vandaag uit de nieuwste cijfers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. In mei werden welgeteld 2.703 asielaanvragen geregistreerd, goed voor een stijging van liefst 31 procent in vergelijking met de maand voordien. In vergelijking met dezelfde maand in het recordjaar 2022 gaat het om een stijging van zowat 6 procent. “En met een ongewijzigd beleid zal de instroom zeker niet afnemen”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang).

In totaal staat de teller voor het eerste kwartaal van dit jaar daarmee al op 12.584. “Met een gemiddelde van meer dan 2.500 asielaanvragen per maand, en dat nog voor het eigenlijke ‘immigratieseizoen’ goed en wel van start is gegaan, is de tendens onmiskenbaar”, aldus Pas. “Nadat we vorig jaar reeds afklokten op het grootste aantal asielaanvragen sinds de grote immigratiecrisis van 2015, dreigen we dit jaar opnieuw vlot de kaap van de 30.000 asielaanvragen te overschrijden.”

“Het budget voor de asielopvang werd ondertussen al opgetrokken tot 921.600.000 euro”

“Van een structurele daling van het aantal asielaanvragen, zoals enkele weken geleden nog door sommigen in het vooruitzicht gesteld, is absoluut geen sprake. Wel integendeel”, vervolgt Pas. “Aangezien elke structurele maatregel om de instroom in te dammen en de uitstroom te vergroten tot op heden is uitgebleven, is deze gang van zaken niet bepaald verrassend te noemen.” Het Kamerlid wijst erop dat de federale regering tot op de dag van vandaag manifest weigert te doen wat andere Europese landen wel al deden. “Ondanks de aanslepende asielcrisis is er van afdoende maatregelen om de instoom van niet-Europese gelukszoekers te verkleinen en hun uitstroom te vergroten nog altijd geen sprake.”

“Alleen al het feit dat het budget voor de asielopvang ondertussen werd opgetrokken tot de historische en astronomische hoogte van 921.600.000 euro, toont overigens aan dat ook deze regering zelf maar al te goed weet dat bij ongewijzigd beleid de instroom niet zal afnemen”, merkt Pas tot slot op. “Voor zover nog nodig, werd dat vandaag nog eens bevestigd door de nieuwste cijfers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.”