Nieuws
vrijdag, 12 aug 2022

“Het koninklijk genaderecht moet dringend op de schop”

Het Vlaams Belang wil het genaderecht van de koning afgeschaft zien. “Het is niet aan een niet-verkozen persoon om door rechters uitgesproken straffen te gaan kwijtschelden of verminderen”, zegt Kamerlid Marijke Dillen, die met het oog hierop een voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet indiende. “Het genaderecht is een achterhaald, middeleeuws gebruik dat dringend moet verdwijnen.”

De koning heeft grondwettelijk het recht om de uitvoering van een straf of van een gedeelte daarvan kwijt te schelden. Hij kan de straf ook verminderen, omzetten in bijvoorbeeld een taakstraf, of een proeftijd toestaan. “De beoordeling van de strafuitvoering mag enkel en alleen toekomen aan de strafuitvoeringsrechtbanken en aan niemand anders”, aldus Dillen. “Het is overigens zo dat deze strafuitvoeringsrechtbanken straffen niet kunnen kwijtschelden. Maar in ons door algemeen verspreide straffeloosheid gekenmerkte rechtssysteem heeft de koning die mogelijkheid dus wel.”

“Het genaderecht is, zoals alles wat met de koning en het koningshuis te maken heeft, niet meer van deze tijd”

Er zijn gedetineerden die een aanvraag tot genade indienen, maar het zijn vooral weggebruikers die een verkeersboete kregen of vervallen werden verklaard van het recht tot sturen die dit doen. “Zomaar gratie verlenen aan verkeersovertreders is wel een heel slecht signaal naar de verkeersveiligheid toe”, vervolgt Dillen. “In het verleden zorgde het verlenen van gratie aan dit soort veroordeelden reeds voor veel commotie.”

“De koning hoeft het verlenen van gratie nooit te verantwoorden of te motiveren”, merkt Dillen tot slot op. “Het gaat dus om één grote willekeur, maar debatten hierover botsen op de onwil van de PS om ook maar iets te veranderen. Het is wat dat betreft wellicht geen toeval dat er de laatste jaren stelselmatig meer gratieverzoeken van Franstaligen worden ingewilligd.”