Nieuws
woensdag, 30 mrt 2022

Het Vlaams Belang is tegen de inperking van het ouderschapsverlof

Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft er in Humo voor gepleit om het ouderschapsverlof te beperken tot de eerste drie levensjaren van het kind. Hij werd hierover echter een dag later al teruggefloten door zijn partijvoorzitter Joachim Coens. “Een beperking van het ouderschapsverlof is niet de oplossing”, zegt Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse. “Het lijkt er op dat Beke zelfs niet meer door zijn eigen partij gedragen wordt.”

In een interview met Humo heeft minister Beke geopperd om het ouderschapsverlof, dat nu bestaat voor kinderen jonger dan twaalf jaar, in te korten tot slechts drie jaar. Hij ziet dit als een mogelijke oplossing om het aantal kinderen per begeleider in de kinderopvang te beperken om zo de werkdruk in te kunnen verlagen. Het Vlaams Belang is het hiermee oneens. “Het is niet door het ouderschapsverlof te beperken dat Beke de malaise in de kinderopvang zal kunnen oplossen”, zegt Immanuel De Reuse.

CD&V-partijvoorzitter Joachim Coens floot zijn minister een dag later al terug en pleitte er in een opiniestuk in de Morgen net voor om het ouderschapsverlof uit te breiden naar achttien jaar. “Dit stond al in het verkiezingsprogramma van CD&V toen Beke nota bene zelf voorzitter was”, herinnert De Reuse zich. “Is dit de typische CD&V-communicatie waarin iedereen altijd gelijk blijkt te hebben of heeft de minister zelfs de steun van zijn eigen partij niet meer?”

“Verdubbel het ouderschapsverlof tijdens de eerste drie jaren?”

Zowel het Vlaams Welzijnsverbond als de Gezinsbond en de vakverenigingen hebben Bekes voorstel om het ouderschapsverlof te beperken tot de leeftijd van drie jaar al afgewezen. “Dit biedt geen structurele oplossing aan de tekorten in de kinderopvang. Bovendien ontneemt het mensen de keuze om tijdens andere periodes persoonlijke zorg aan hun kinderen aan te bieden wanneer hier nood aan is”, aldus de Reuse, die daarom pleit voor een andere oplossing. “Waarom verdubbelen we niet het ouderschapsverlof dat wordt opgenomen tijdens de eerste drie levensjaren van het kind? Dit is een positieve en stimulerende maatregel in plaats van een beperkende”, zegt De Reuse.

Het is duidelijk dat de positie van minister Beke elke week meer en meer onder druk komt te staan. “Na de drama’s in de woonzorgcentra en de kinderdagverblijven, de halvering van de indexering van de kinderbijslag en de wachtlijsten in de zorg is dit het zoveelste incident”, besluit de Reuse. “Nu Wouter Beke ook door zijn partij wordt teruggefloten, lijkt het dat zijn dagen als minister definitief zijn geteld. Voor ons is de tijd alvast overrijp voor een nieuwe welzijnsminister.”