Nieuws
donderdag, 02 mrt 2023

“Het wordt tijd dat de EU de Brexit eindelijk aanvaardt”

Foto: iStock. “Het wordt tijd dat de EU de Brexit eindelijk aanvaardt”

Het Vlaams Belang verwacht dat het Europees Hof van Justitie zal proberen Noord-Ierland nog nauwer aan de EU te binden, zonder enige rekening te houden met de wil van de burgers. “De activistische rechters van dit supranationale hof herinterpreteren voortdurend verdragen en hun uitspraken passen volledig in de waanzinnige logica van steeds meer EU”, zegt Europees Parlementslid Gerolf Annemans. “Met het nieuw post-Brexit-akkoord zal dit niet anders zijn.”

Op 27 februari 2023 werd een nieuw Brexit-akkoord gepresenteerd om de kwestie Noord-Ierland op te lossen. De overeenkomst zou met name een versoepeling inhouden van de grenscontroles in Noord-Ierland die door de oorspronkelijke Brexit-akkoorden waren opgelegd. Bovendien zou het Europees Hof van Justitie zijn jurisdictie over Noord-Ierland behouden. 

“Het Verenigd Koninkrijk is een volwaardige partner, geen afvallige provincie”

"De zogenaamde Conferentie over de Toekomst van Europa (COFE), die een jaar duurde, was niets minder dan een georkestreerde blauwdruk voor nog meer machtsconcentratie op EU-niveau”, aldus Annemans. Het langetermijnplan voorziet onder meer in de legalisering van illegale immigratie en de oprichting van een Europees leger onder EU-bevel (voorstellen 41-44). Daarnaast wil de Europese Commissie de transferunie verder institutionaliseren: Vlaanderen zal als nettobetaler mee opdraaien voor de spilzucht en inefficiëntie in andere lidstaten. “De Brexit mag dan, mede door de regelrechte sabotage door de EU, niet foutloos verlopen zijn, toch zijn er voldoende redenen om te stellen dat het Verenigd Koninkrijk de juiste keuze gemaakt heeft.”

“Het Verenigd Koninkrijk is zelf volledig bevoegd voor strategische beleidskeuzes en kan bijvoorbeeld een immigratiebeleid voeren zonder dat linkse rechters vanuit hun ivoren dat beleid kunnen terugfluiten”, besluit Annemans. "Het wordt tijd dat de Europese Unie de Brexit eindelijk aanvaardt en Verenigd Koninkrijk niet langer als een afvallige provincie, maar wel als een volwaardige partner behandelt.”