Nieuws
donderdag, 07 apr 2022

Hongaarse democratische uitslag verdient respect

Luttele momenten na de eclatante verkiezingsoverwinning van Viktor Orbàn rolt de Europese Unie haar nieuwe sanctiemechanisme uit tegen Hongarije. Het Vlaams Belang begrijpt deze zet niet: “Geen repressie kan een volk tegenhouden in zijn wil om vrij te zijn en zichzelf te zijn.”

De Europese Commissie kondigde aan het zogenaamde rechtsstaatmechanisme te lanceren tegen Hongarije. Dat behelst dat Hongarije financieel gesanctioneerd wordt, gezien het ontvangen van geld uit de Europese begroting afhankelijk gemaakt wordt van het respect voor de rechtsstaat.

Volgens Europees Parlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang) getuigt dit van een ongekend cynisme: “Respect voor de rechtsstaat betekent ook respect hebben voor de uitslag van vrije verkiezingen. De Hongaarse democratie heeft gesproken, Viktor Orbán en zijn partij kwamen als overduidelijke winnaars uit de bus. Punt.” Vandendriessche betreurt dan ook wat de Europese Unie van plan is: “De Commissie wil nu onverkozen ambtenaren de Hongaren laten straffen omdat ze verkeerd stemden. Het is bizar om te zien hoe de links-liberale elite het begrip democratie invult. Voor hen beperkt democratie zich tot een exclusieve keuze tussen verschillende tinten van hetzelfde links-liberalisme. Andere standpunten worden automatisch weggezet als ondemocratisch en bijgevolg illegitiem.”

De Hongaren zijn de geschiedenis en zichzelf niet vergeten

Tom Vandendriessche maant de Europese Unie ook aan om de geschiedenis niet uit het oog te verliezen: “In 1956 rolden tanks van de USSR door Boedapest. De Hongaren wilden vrij zijn, zichzelf besturen en verwierpen de criminele ideologie van het communisme. Het zou nog tot 1989 duren vooraleer de Sovjet-Unie implodeerde en de Hongaren hun vrijheid herwonnen.“

“Zondag gaven de Hongaren opnieuw een absolute meerderheid aan Viktor Orbán”, vervolgt Vandendriessche. “Ze willen vrij zijn, zichzelf besturen en verwerpen de absurde woke zelfhaat en genderideologie die het Westen vergiftigt. Ze verdedigen hun identiteit, vrijheid en christelijke wortels. Zij willen niet verdwijnen, maar Hongaren blijven. Dat is niet naar de zin van de Europese Commissie die Hongarije het stemrecht in de EU wil afnemen. En niet naar de zin van de links-liberale totalitairen in het Europees Parlement die de Hongaren financieel wil chanteren.”

Volgens Vandendriessche zullen de gevolgen van deze gedurfde zet niet te overzien zijn: “Geen repressie kan een volk tegenhouden in zijn wil om vrij te zijn en zichzelf te zijn. Daarom zullen de globalisten uiteindelijk verliezen, hoe machtig ze ook zijn, en zal het volk door de kracht van zijn levenswil en nationalisme overwinnen.”