Nieuws
vrijdag, 16 jul 2021

Hongerstaking illegalen: “Houding van PS en Ecolo is immoreel”

Het Vlaams Belang vindt de houding van PS en Ecolo in het dossier van de hongerstakers ronduit immoreel. “De Franstalige linkerzijde voert de druk op met het oog op een nieuwe collectieve regularisatie”, klaagt Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie) aan. “Al wordt het zo niet genoemd, maar dat was ook bij de vorige collectieve regularisatie in 2009 en 2010 ook het geval.”
 
“De hongerstaking die vandaag in Brussel plaatsvindt, is niet het gevolg van een of ander inhumaan asielbeleid, maar van een onverantwoord, laks en falend migratiebeleid die dit soort wantoestanden net aanmoedigt”, aldus Van Langenhove. “Uitgerekend degenen die elk uitwijzingsbeleid saboteren en  onmogelijk maken, en dus een almaar aangroeiend leger illegalen creëren, schreeuwen nu om een nieuwe collectieve regularisatieronde.” Het Vlaams Belang benadrukt dat enkel een effectief en efficiënt terugkeerbeleid situaties zoals ze zich vandaag afspelen kan vermijden.

“Door het opvoeren van de politieke druk geven PS en Ecolo illegalen achter hongerstaking valse hoop”

 “Wat zich vandaag afspeelt, was perfect voorspelbaar”, vervolgt Van Langenhove. “Het Vlaams Belang heeft er steeds voor gewaarschuwd, zeker na de grote immigratiecrisis van 2015, dat het uitblijven van een effectief en efficiënt terugkeerbeleid zou leiden tot het aangroeien van het leger illegalen en dat na enkele jaren opnieuw de roep naar een collectieve regularisatie zou klinken.”
 
In theorie wil links ‘slechts’ de invoering van zogenaamd ‘objectieve criteria’. Maar in de praktijk zullen deze neerkomen op een collectieve regularisatie en de creatie van een nieuw immigratiekanaal. “De vraag om ‘objectieve criteria’ is onzin”, besluit Van Langenhove. “Er bestaan in dit land namelijk objectieve en duidelijke criteria: wie recht heeft op asiel kan blijven. Wie niet dat recht heeft, moet het land verlaten. Voor specifieke, uitzonderlijke gevallen bestaan er zelfs individuele regularisaties.”