Nieuws
maandag, 14 jun 2021

Hoofddoek in overheidsfuncties: “voor CD&V blijkbaar geen probleem”

Voor het Vlaams Belang is het dragen van een hoofddoek bij de uitoefening van een overheidsfunctie onaanvaardbaar. “De hoofddoek is een symbool van onderdrukking van de vrouw en op geen enkele wijze te rijmen met de neutraliteitsplicht van een overheid”, zegt Kamerlid en lid van de commissie Emancipatie Nathalie Dewulf (Vlaams Belang). “Maar voor regeringspartij CD&V, bij monde van voorzitter Joachim Coens, vormt dat geen enkel probleem.”

Het hoofddoekendebat werd enkele weken geleden opnieuw actueel naar aanleiding van de benoeming van de Belgisch-Marokkaanse Ihsane Haouach (Ecolo) tot regeringscommissaris bij het instituut voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. “Niemand is slechter geplaatst voor zo’n functie dan Haouach, die ostentatief een hoofddoek draagt. Op die manier kan je even goed Sihame El Kaouakibi verantwoordelijk maken voor fraudebestrijding”, aldus Dewulf. “Ongelooflijk hoe voor de traditionele partijen, louter met het oog op een beetje gewin binnen het allochtoon electoraat, in de hoofddoekendiscussie vrouwenrechten van geen enkele tel meer zijn.”

“Ieder zinnig mens weet dat de hoofddoek haaks staat op de gelijkwaardigheid van man en vrouw”

Zo verduidelijkte CD&V-voorzitter Joachim Coens dit weekend nog dat voor zijn partij het dragen van een hoofddoek ‘niet automatisch een hindernis’ mag zijn voor het verkrijgen van een overheidsfunctie. “En zoals we dat van CD&V’ers kunnen verwachten, werd weer volop warm en koud geblazen”, vervolgt Dewulf. “Volgens Coens kunnen er immers wel situaties zijn, zoals gezagsfuncties, waarbij we best zeggen dat het beter is om geen hoofddoek te dragen. Alsof naar dergelijke vrijblijvende uitspraken ook maar een ogenblik zal geluisterd worden.” Het Vlaams Belang vraagt zich overigens af wat Coens bedoelt met ‘gezagsfuncties’ wanneer zelfs regeringscommissarissen daar volgens hem niet onder vallen.

“Met zijn halfslachtige opstelling zal Coens alleen maar zorgen voor een nog snellere afkalving van zijn voormalige volkspartij”, besluit Dewulf. “Voor de gemiddelde Vlaming is de hoofddoek immers meer dan duidelijk een symbool van onderdrukking.” Het Vlaams Belang zal zich met hand en tand zal blijven verzetten tegen de hoofddoek in overheidsfuncties.