Nieuws
vrijdag, 06 jan 2023

“Hoog tijd voor een uitgewerkt plan tegen cyberaanvallen”

Foto: iStock. “Hoog tijd voor een uitgewerkt plan tegen cyberaanvallen”

De cyberaanval waarmee Antwerpen recent te kampen kreeg, kan bijzonder zware financiële gevolgen hebben voor de stadskas. “Meer dan dat het geval was bij de coronapandemie of de oorlog in Oekraïne, omdat de overheid deze keer niet financieel zal tussenkomen”, zegt Kamerlid Erik Gilissen. “Het toont alleen maar de noodzakelijkheid aan van een echte strategie tegen cybercriminaliteit.”

In de nacht van 5 en 6 december zorgde een cyberaanval ervoor dat in Antwerpen heel wat digitale systemen uitvielen. “Daardoor konden bijvoorbeeld zwartparkeerders of bestuurders van vervuilende wagens in de LEZ-zones niet meer beboet worden”, aldus Gilissen. “En naast die gederfde inkomsten had de stad ook extra kosten: er moest een beroep worden gedaan op externe bedrijven om de cyberaanval het hoofd te bieden en de informaticasystemen te beschermen. Volgens een eerste raming beloopt de schade 70 miljoen euro.”

“Zoals wel vaker doet Vivaldi veel aankondigingen, maar een echt plan tegen cyberaanvallen ontbreekt”

“Hacking en cyberaanvallen zijn helaas schering en inslag geworden”, vervolgt Gilissen, die eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) reeds eerder over deze materie ondervroeg. “Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld de cyberaanval op de Kanselarij van de eerste minister, waar de servers onder meer de federale en de lokale politie bedienen. En voordien hadden we al een gelijkaardige aanval bij Binnenlandse Zaken, waar dan weer de servers van Defensie werden gehackt. En daarnaast waren er DDos-aanvallen en ontstond er een groot datalek door de hacking van de politieserver in de gemeente Zwijndrecht. Het lijstje wordt lang.”

Naast overheden zijn helaas ook bedrijven vaak het slachtoffer van Cybercrime. “Na een cyberaanval bedraagt de schade voor een groot bedrijf gemiddeld zo’n anderhalf miljoen euro, voor kleine bedrijven gaat dat naar de 150.000 euro. En na een cyberaanval gingen 65 procent van de geviseerde kmo’s failliet”, aldus nog Gilissen. “En tot slot zijn ook gewone burgers vaak het slachtoffer van dit soort criminaliteit. Uit een burgerenquête die eind vorig jaar werd uitgevoerd door de federale politie bij 100.000 burgers, blijkt dat maar liefst 40 procent al eens het slachtoffer is geweest van phishing."

Er werden in de laatste begroting meer middelen voorzien voor het Belgisch Cybersecurity Centrum (CCB) zoals voor aanwerving van personeel. “Maar met gewoon wat extra geld te voorzien in de begroting zal de strijd tegen de cyberaanvallen niet veel succes kennen”, besluit Gilissen. “Daarvoor is een uitgewerkt actieplan nodig. Het CCB moet bijvoorbeeld meer ingeschakeld worden, en bedrijven en overheden meer gesensibiliseerd in de preventie en het vroegtijdig opsporen van de aanvallen. En er moet een nauwe en snelle samenwerking komen tussen politie, CCB en telecomoperatoren.”