Nieuws
donderdag, 23 jun 2022

Iedere veroordeling van arts moet gemeld aan de Orde

Het Vlaams Belang wil dat de regelgeving omtrent de bekendmaking van veroordelingen van artsen aan de Orde der Artsen dringend en grondig wordt gereviseerd. “En waar nodig moeten de regels aangepast zodat elk bewezen strafrechtelijk feit van een arts tot een veroordeling leidt en zonder uitzondering ter kennis van de Orde wordt gebracht”, zegt Kamerlid Katleen Bury. “Het kan niet dat een kinderarts na een veroordeling wegens bezit van kinderporno ongestoord zijn praktijk verder kan zetten.”

Een kinderarts uit het West-Vlaamse dorpje Veldegem zit sinds gisteren in de gevangenis van Brugge, op verdenking van het bezit van kinderporno en voyeurisme. “Hij zou een jongetje in zijn auto hebben proberen lokken, en dat terwijl er voorheen reeds bewezen strafrechtelijke feiten voor het bezit van kinderporno bestonden”, aldus Bury. “Om de maatschappij te beschermen tegen dit soort misbruikers had de Orde der Artsen destijds met kennis van zaken een juiste beslissing moeten nemen, maar dat is duidelijk niet gebeurd.”

“De volksgezondheid is gebaat met een Orde die correct kan waken over de artsen”

“We vernemen uit de media dat de Orde ervan uitging dat er twintig jaar geleden geen melding van een veroordeling is geweest omdat er geen straf werd uitgesproken”, vervolgt Bury. “Maar de Orde, een organisatie die maatregelen dient te nemen ter bescherming van patiënten, mag nooit zomaar ergens van uitgaan. De kinderarts in kwestie kreeg destijds opschorting van straf in ruil voor het toegeven van de feiten, en dat is op zich al bedenkelijk, maar ook in geval van opschorting word je dus wel degelijk schuldig verklaard.”

“Burgers moeten hun artsen kunnen vertrouwen en daar speelt de Orde der Artsen een belangrijke rol in. In bepaalde vertrouwensberoepen is er nood aan specifieke professionele normen, waar nauwgezet op moet worden toegezien”, besluit Bury. “De Orde kan artsen waarschuwen, censureren, berispen, schorsen of, en dat had hier moeten gebeuren, als lid van de lijst schrappen. Maar alvorens tot beslissingen te komen moet men wel correct geïnformeerd zijn. En de regels over wat wel en wat niet gemeld moet worden aan de orde moeten duidelijk zijn en mogen voor geen enkele discussie vatbaar zijn.”