Nieuws
maandag, 10 mei 2021

Illegale immigratie opnieuw in stijgende lijn

Het Vlaams Belang is niet verbaasd dat afgelopen weekend meer dan tweeduizend illegale immigranten voel aan wal hebben gezet op het Italiaanse eiland Lampedusa. “Het mag deze keer dan wel duidelijk om een recordaantal gaan”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie), “maar deze stijging van illegale immigratie is allerminst een op zichzelf staand gegeven.”

Eerder al werd duidelijk dat de illegale immigratie – in volle coronacrisis – opnieuw volop in de lift zit. “Volgens cijfers die het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken afgelopen vrijdag bekendmaakte, waagden sinds begin dit jaar immers al meer dan 10.700 migranten de oversteek”, aldus Van Langenhove. “Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen er iets meer dan 4.000 werden geregistreerd.”

“Zonder een kordaat grensbeleid zal de illegale immigratie enkel nog toenemen”

Het Vlaams Belang wijst erop dat eerder ook al duidelijk bleek dat in eigen land het aantal asielaanvragen in stijgende lijn zit. “Zo werden in maart in totaal 1.818 aanvragen geregistreerd”, aldus nog Van Langenhove. “Dat was goed voor een stijging van 28 percent in vergelijking met februari.” In plaats van boodschappen uit te zenden die aan de overkant van de Middellandse Zee worden geïnterpreteerd als een open uitnodiging om naar onze contreien af te zakken, moet voor het Vlaams Belang eindelijk werk worden gemaakt van een beleid dat de instroom verkleint en de uitstroom vergroot, te beginnen met een drastische verstrenging van de regels voor gezinshereniging en een daadwerkelijke verstrakking van het uitwijzingsbeleid.

“Het is daarenboven meer dan tijd dat Europa afstand neemt van het systeem van open asielloketten voor illegale immigratie van waar ook ter wereld”, besluit Van Langenhove. “Wie werkelijk een duurzame oplossing wil, moet eindelijk kiezen om de grenzen te sluiten voor illegale immigratie”