Nieuws
woensdag, 19 mei 2021

Illegale migratie groeit: “Britten geven het voorbeeld”

De cijfers van de illegale migratie swingen de pan uit, zo blijkt uit cijfers van het Europees Grenswachtagentschap Frontex. In de eerste vier maanden van 2021 waren er 36.100 illegale grensoverschrijdingen aan de buitengrenzen van Europa. “Dit is onder meer een gevolg van het gelobby en geferry van extreemlinkse groeperingen”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). “Het Verenigd Koninkrijk zegt nu dat ze de grenzen voor deze massa illegale migranten zullen sluiten, een voorbeeld dat we absoluut moeten volgen.”
 
“De situatie is zonder meer onhoudbaar. Er is nu ongeveer een derde meer illegale migratie dan een jaar geleden”, aldus Van Langenhove. “In april alleen al bedroeg het aantal meer dan 7.800, een verviervoudiging ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.” Gisteren bereikte dan weer een recordaantal van 8.000 migranten de Spaanse exclave Ceuta aan de Noord-Afrikaanse kust. ”Het is de tweede keer in korte tijd dat een grote groep migranten vanuit Marokko deze Spaanse exclave heeft bereikt. En het Italiaanse eiland Lampedusa kreeg dit jaar al 12.000 Afrikaanse migranten te slikken.”
 
Veel van deze illegale migranten wensen uiteindelijk het Verenigd Koninkrijk te bereiken. “Maar in dat land geeft nu aan de migratieregels te zullen wijzigen”, vervolgt Van Langenhove. “De Britse regering wil asiel weigeren aan wie eerst doorheen een veilig land is gereisd. De geweigerde asielzoekers zullen worden teruggestuurd naar deze derde landen of naar een veilig derde land dat ermee instemt hen op te nemen.” Voor het Vlaams Belang is deze Britse reglementering de logica zelve. “Enkel zo kan illegale migratie tegengegaan worden. Frontex moet nu dus een echt grensbeleid gaan voeren of alle EU-landen zullen lijden onder het Britse kordate beleid, en zeker België.”
 
Voor het Vlaams Belang blijft opvang in eigen regio daarbij het streefdoel. “Dat maakt de terugkeer naar eigen land gemakkelijker en leidt tot een efficiëntere besteding van de beschikbare middelen, waardoor beduidend meer vluchtelingen kunnen geholpen worden”, besluit Van Langenhove. “En het is ook veel menselijker dan de huidige situatie van massale migratie via bootjes. Het gelobby van links heeft reeds gezorgd voor onnodig veel verdrinkingen en ander vreselijk leed.”