Nieuws
dinsdag, 10 aug 2021

Illegale migratie: Vlaams Belang roept op tot solidariteit met Litouwen

Het Vlaams Belang eist dat de EU de buitengrenzen daadwerkelijk beschermt. De partij doet deze oproep nu Litouwen sinds enkele weken geconfronteerd wordt met een massale immigratiegolf die is georkestreerd door het regime in Wit-Rusland. “In totaal werden al meer dan 4.000 illegale immigranten onderschept. Vorig jaar waren dat er amper 80”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). “Ongeveer de helft komt uit Irak, de andere helft uit 39 verschillende Afrikaanse en Aziatische landen.”

Daar dreigt het overigens niet bij te blijven. Integendeel, indien er niets verandert, zullen er volgens de Litouwse regering tegen het einde van de zomer minstens nog eens 10.000 bijkomen. “Deze ontwikkeling moet ook ons land zorgen baren”, aldus Van Langenhove, “Want zoals de ervaring heeft geleerd, ligt het reisdoel van de illegale immigranten niet in de landen aan de Europese buitengrenzen, maar in het noordwesten van Europa.”

“Dit gebeuren in Litouwen is geen ‘spontane’ immigratiecrisis, maar een vorm van hybride oorlogsvoering vanwege Wit-Rusland met illegale immigratie als wapen”

Het Vlaams Belang is van oordeel dat een daadkrachtig Europees antwoord niet mag uitblijven en Litouwen onze volle steun verdient. Helaas laat een en ander tot op heden te wensen over. “Er werd weliswaar een honderdtal grensbewakers van Frontex naar Litouwen gestuurd en twaalf miljoen euro financiële steun toegezegd, maar voor het overige dreigt het bij een pleister op een houten been te blijven”, vervolgt Van Langenhove. “Zo zullen zelfs duizend extra grensbewakers maar weinig opleveren als hun taak beperkt blijft tot het registreren van wie illegaal het land binnenkomt. Het zou bovendien een fout signaal zijn wanneer de beloofde financiële hulp beperkt blijft tot oprichten van opvangcentra voor degenen die illegaal het land zijn binnengekomen.”

“Wanneer het de Europese Commissie menens is met de bescherming van de buitengrenzen, moet ze ook de versnelde uitbouw van de Litouwse grensversperring materieel en financieel ondersteunen”, besluit Van Langenhove. “Voor het overige moet de EU de nodige druk uitoefenen om ervoor te zorgen dat degenen die zich reeds in Litouwen bevinden en geen recht hebben op asiel - en dat is de meerderheid - naar hun landen van herkomst worden teruggestuurd. Alleen op die manier wordt het duidelijke en dubbele signaal uitgestuurd dat illegale immigratie niet lonend is én dat Europa zich niet laat chanteren.”