Nieuws
dinsdag, 14 mrt 2023

“Immense achterstand bij Fedris moet dringend weggewerkt”

Foto: iStock. “Immense achterstand bij Fedris moet dringend weggewerkt”

Het Vlaams Belang wil de werking van Fedris, het Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s, dringend hervormen om de lange wachtlijsten zo snel mogelijk weg te werken. Die wachttijden manifesteren zich vooral in SWT-dossiers, het vroegere brugpensioen en bij arbeidsongeschiktheid. “Zonder uitspraak in je dossier val je terug op 40 procent van je loon”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Voor ons moet deze onrechtvaardige situatie zo snel mogelijk worden rechtgezet.”

Bij Fedris, de instantie die onder andere bevoegd is voor het verwerken van aanvragen voor een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoelage (SWT), zijn wachttijden van meer dan negen maanden geen uitzondering. Oudere werknemers die ontslagen worden, kunnen een beroep doen op het stelsel omdat ze niet meer zou eenvoudig terug aan de slag kunnen. “Zelfs wanneer je dossier perfect in orde is, moet je soms maandenlang geduld uitoefenen”, zegt Samyn. “Dat betekent maandenlang rondkomen met 40 procent van je laatste loon. Die situatie is onhoudbaar en hoogst asociaal.”

“Wat heb je aan een stelsel dat oudere werknemers beschermt, indien mensen eerst maandenlang tot het financiële uiterste worden gedreven als ze het aanvragen?”

Samyn ondervroeg minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) over de lange wachttijden. Vandenbroucke bevestigde het probleem en stelde dat de wachttijden te wijten zijn aan de werking van twee organen van Fedris. Enerzijds het Medisch-Technisch Comité en het Algemeen Beheerscomité. “De aanvragen passeren eerst bij het Medisch-technisch comité. Maar dat komt slechts vier keer per jaar samen en beslist enkel op basis van unanimiteit”, vervolgt het Kamerlid. “Wanneer dit orgaan er niet in slaagt om tot unanimiteit te komen, wordt het dossier doorgestuurd naar het Algemeen Beheerscomité dat de knoop vervolgens doorhakt. Het probleem van de wachttijden stelt zich voornamelijk bij de verwerking van SWT-dossiers van oudere, mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen.”

“Over het terugvallen op 40 procent van het loon ontweek Vandenbroucke al mijn vragen”, merkt Samyn nog op. “Wat heb je aan een stelsel dat oudere werknemers beschermt, indien mensen eerst maandenlang tot het financiële uiterste worden gedreven als ze het aanvragen?” Het Vlaams Belang pleit ervoor om dit logge en uiterst trage systeem dringend te hervormen. “Vandenbroucke moet de bevoegde organen vaker laten samenkomen dan nu het geval is en tijdelijk een procedure voor hoogdringendheid instellen.”