Nieuws
dinsdag, 03 mei 2022

Inactiviteit speelt onze arbeidsmarkt parten

Het verhogen van de werkzaamheidsgraad naar 80 procent is een voorwaarde om onze sociale zekerheid te kunnen blijven financieren. “Maar de cijfers voor België zijn allesbehalve geruststellend”, zegt Kamerlid Hans Verreyt. “We kampen met een van de hoogste percentages van inactiviteit in Europa. En dat terwijl onze bedrijven schreeuwen om arbeidskrachten.”

Van alle mensen op arbeidsactieve leeftijd, dus tussen de 25 en 64 jaar, zijn er in België 1,3 miljoen, of 22 procent, niet aan het werk. “En dan gaat het om mensen die noch werken noch werk zoeken”, aldus Verreyt. “We positioneren ons daarmee in de staart van het peloton op Europees niveau. De ons omliggende landen doen het beter tot veel beter.”

“De PS-politiek houdt de inactiviteit in stand”

Het fenomeen is vooral te wijten aan het sterk stijgend aantal langdurig zieken, maar ook aan de kwalijke gevolgen van de ongebreidelde migratie. “Het debat rond werkbaar werk, zeker op het einde van de carrière, en rond de zware beroepen raakt maar niet afgerond, net als het debat over de efficiënte maatregelen rond re-integratie na ziekte”, vervolgt Verreyt. “Bij niet-EU-vreemdelingen is de inactiviteitsgraad 44,2 procent en bij die vrouwen zelfs 59,3 procent. Wie dan nog blijft beweren dat migratie nodig is om onze arbeidsmarkt te voorzien van werknemers is ziende blind.”

Ook zien we een steeds weerkerend patroon dat Brussel en Wallonië het slechter doen dan Vlaanderen. “Waar daar de graad van inactiviteit 19,2 procent bedraagt - het EU-gemiddelde is 19,7 procent - zit men in Brussel op 24,5 procent en in Wallonië op 25,6 procent”, besluit Verreyt. “Dit is een zoveelste bewijs dat de PS-politiek desastreus is en gebaseerd is op het in stand houden van eeuwige stilstand via werkloosheid, leefloon en andere. Vlaanderen wil daarom dit domein in eigen handen kunnen nemen en wil af van deze welvaartstransfer en van de Waalse betutteling.”