Persberichten
dinsdag, 17 nov 2020

“Institutioneel Dialoogplatform is oogverblinding”

Vandaag is de beleidsverklaring van de ministers van Institutionele Hervormingen bekend, waarin een 'Dialoogplatform met onder meer gelote burgers de blikvanger is. Het Vlaams Belang is daarvan alles behalve onder de indruk en meent dat deze operatie vooral bedoeld is als een schijnmanoeuvre om vooral niet tot grondige institutionele hervormingen over te gaan die beantwoorden aan de wensen van de Vlaamse kiezer. De partij wijst er tevens op dat de zogenaamde burgerinspraak adviserend is, dus niet-bindend “en nietszeggend”.

Na lang wachten komen de twee ministers van Institutionele Hervormingen, David Clarinval (MR) en Annelies Verlinden (CD&V) eindelijk met hun beleidsverklaring. Veel nieuws bevat deze echter niet. Het reeds in het regeerakkoord aangekondigde “breed democratisch debat” over institutionele hervormingen krijgt wel wat meer concrete vorm in de gedaante van een Dialoogplatform. Daarin zal met bij loting aangeduide burgers, het middenveld, experts en nog enkele andere segmenten worden overlegd over hoe het institutioneel verder moet met dit land. Het Vlaams Belang is echter niet onder de indruk.

Barbara Pas: “Dit Dialoogplatform is een volledig door de tradi-partijen gestuurde operatie die niets zal doen tegen de institutionele chaos”

Volgens Vlaams Belang-fractieleider in de Kamer Barbara Pas is heel die operatie echter een al te doorzichtig manoeuvre van de traditionele partijen om echte structurele hervormingen te dwarsbomen en vooral om de wil van de Vlaamse kiezer te negeren.

“Dit zogenaamd 'Dialoogplatform' wordt helemaal geen dialoog waarbij de burger vrijelijk zijn mening zal kunnen zeggen over de toekomst van dit land, laat staan dat die burger iets te zeggen zal hebben”, aldus Pas. “De regering zal dit namelijk volledig sturen. Oordeel zelf: de regering zal, zoals de beleidsverklaring zelf stelt, ‘de inhoud, de omvang, de samenstelling en de werking van het Dialoogplatform afbakenen’ en zij bepaalt de thema’s die ter bespreking zullen worden gesteld. Het debat mag ook enkel in het kader van het Belgisch federalisme gevoerd worden. Verder mag er niet geraakt worden aan de ‘interpersoonlijke solidariteit’, versta dus de miljardentransfers van Vlaanderen naar Wallonië. Is dat de burger raadplegen?”

Het Vlaams Belang heeft dan ook geen enkel vertrouwen “in een dialoogplatform waarvan de uitkomst al op voorhand vaststaat en die bovendien slechts vrijblijvende aanbevelingen zal kunnen afleveren”, besluit Pas. “Het enige doel ervan is een schijn van democratische betrokkenheid van de burger te wekken over de toekomst van dit land.”