Nieuws
woensdag, 10 nov 2021

Internationaal verbod op autonome wapens “onrealistisch en naïef”

Het Vlaams Belang is zeer kritisch over voorstellen van Vooruit en Ecolo-Groen om autonome wapens te verbieden. “We mogen onszelf niet militair verzwakken”, zegt Kamerlid Steven Creyelman, “en zeker ook geen belangrijk voordeel gunnen aan schurkenstaten.”

De commissie Defensie organiseerde vandaag een hoorzitting omtrent de voorstellen van Vooruit en Ecolo-Groen. “De definities voor dit soort wapens lopen erg uiteen”, aldus Creyelman. “Men kan een enge definitie hanteren en dan gaat het over militaire science-fiction, met name ‘killerrobots’ die volledig autonoom handelen. Maar de nadruk in de hoorzitting lag echter vooral op de ruime definitie en hieronder vallen een heel aantal wapensystemen die vandaag reeds wijdverspreid worden geproduceerd, ingezet en verkocht. Hierbij kan men in de eerste plaats aan drones denken.”

“Links wil deze wapens verbieden omwille van ethische en juridische bezwaren, maar hun argumentatie slaat nergens op”

“Ze menen dat autonome wapens minder makkelijk onderscheid kunnen maken tussen burgers en militairen en dat de juridische aansprakelijkheid voor oorlogsmisdaden lastiger ligt”, vervolgt Creyelman. “Dit zijn drogredeneringen, die uitgaan van gebrek aan geloof in technologie. Wanneer je autonome systemen haarfijn instelt zouden ze in conflictsituaties juist zorgvuldiger kunnen zijn dan de mens. Vandaag vallen er immers sowieso al burgerslachtoffers door menselijke fouten, ook zonder autonome wapens.”

“De juridische argumentatie van Vooruit en Ecolo-Groen is om meerdere redenen problematisch”, aldus nog Creyelman. “De aansprakelijkheid kan gewoon gelegd worden bij de overheid en het leger die de wapensystemen instelt en inzet.” Het Vlaams Belang vraagt zich dan ook af of het wel echt ethischer is deze technologie af te schrijven, zoals links betoogt. “De autonome wapens waarvan sprake in de linkse voorstellen worden al volop ontwikkeld, niet in het minst door regimes als Iran, Turkije en China”, besluit Creyelman. “Willen wij onze tegenstanders echt dit militair voordeel gunnen? Bevorderen we daarmee de vrede en het internationaal recht in de wereld? De vraag stellen is ze beantwoorden.”