Nieuws
dinsdag, 30 aug 2022

“Internering moet ook bij vermogensdelicten kunnen”

Het Vlaams Belang werkt momenteel een wetsvoorstel uit om internering in het geval van vermogensdelicten opnieuw - zoals dat voor 2016 het geval is geweest - mogelijk te maken. “Sinds de vorige federale regering, met regeringspartij N-VA en toenmalig eerste minister Charles Michel (MR), de wetgeving hierrond veranderde heerst er een feitelijke straffeloosheid”, zegt Kamerlid Marijke Dillen. “Opvangproblemen laten primeren op de veiligheid van de burger is onaanvaardbaar.”

Een Bulgaarse man die nog maar net de gevangenis van Brugge heeft verlaten, maakte zich opnieuw schuldig aan een resem diefstallen. Zo werd onder meer een auto gestolen, een gps uit een andere auto, een iPhone van een vrouw en op een nog andere locatie iemands autosleutels, bankkaart, identiteitskaart en tankkaart. “Over zijn schuld bestond geen twijfel en aangezien de man in kwestie volgens een gerechtsdeskundige ontoerekeningsvatbaar was, drong een internering zich op”, aldus Dillen. “Maar gebrekkige wetgeving zorgt ervoor dat dit soort stelende recidivisten in dit land vrijuit gaan.”

“Internering moet ook na diefstal mogelijk zijn, zorgen voor de bescherming van de burger is de voornaamste taak van de overheid”

“Wegens opvangproblemen en plaatstekort vond de regering Michel het in 2016 nodig de wetgeving te veranderen zodat internering omwille van vermogensdelicten niet meer mogelijk is”, vervolgt Dillen. “Op die manier hoefden er minder geesteszieken geïnterneerd te worden. ‘De kracht van de verandering’ van N-VA zorgde er wel voor dat de gewone burger aan veiligheid inboette.”

“En daar komt nog bij dat gedetineerden van de huidige paars-groene regering een strafkorting van zes maanden krijgen omdat de gevangenissen nog steeds overvol zitten”, merkt Dillen tot slot op. “Het is nochtans de primaire taak van de beleidsmakers om de veiligheid van de inwoners van dit land te garanderen, niet om wetgeving te creëren die hun falen camoufleert en de veiligheid van de bevolking in gevaar brengt.”