Nieuws
vrijdag, 18 feb 2022

Intrekking erkenning Moslimexecutieve: “Stop ook erkenning islam”

Het Vlaams Belang neemt er kennis van dat de federale minister van Justitie de procedure heeft opgestart om de erkenning van de Moslimexecutieve in te trekken. Voor het Vlaams Belang is de intrekking van die erkenning niet meer dan evident, maar de partij vraagt nu ook aan de diverse regeringen om nu eindelijk ook samen met het Vlaams Belang de vaststelling te maken dat de islam geen godsdienst is als de andere. “De maatregel die eigenlijk zou moeten worden genomen, is de intrekking van de erkenning van de islam in dit land, zodat de islamisering niet meer ondersteund wordt met belastinggeld”, aldus Vlaams Belang-fractievoorzitster Barbara Pas.

Het Vlaams Belang heef zich altijd al gekant tegen de erkenning van de Moslimexecutieve. Van meet af aan sleept dit orgaan immers een geschiedenis met zich mee van buitenlandse invloed en extremisme. Dat de fundamentalistische regimes van Saoedi-Arabië en Qatar een deel van het bestuur in handen hadden en zelfs gematigder moslims intimideerden, was al lang gekend. Ook recent kwam de Moslimexecutieve nog in opspraak omdat de voorzitter via zijn eigen extreme Milli Görüs-moskee diensten verleent aan een nóg extremere islamitische organisatie. De communicatie van de Moslimexecutieve werd zelfs openlijk gedicteerd door de Turkse en Marokkaanse regimes en zelfs een vernieuwingscommissie – die de laatste naïevelingen die nog geloof hechtten aan de goede intenties van de Executieve hoop moest geven – bleek opnieuw gecontroleerd te worden door de waakhonden van de ambassades van Marokko en Turkije.

“Het Vlaams Belang klaagt de naïviteit van het politieke establishment tegenover de Moslimexecutieve al lang aan.”

“Het getuigde van een onvoorstelbare naïviteit dat een dergelijk orgaan niet alleen gefinancierd werd door de belastingbetaler, maar ook nog eens belangrijke taken toegestopt kreeg zoals de indiening van erkenningsaanvragen van moskeeën, de organisatie van het islamonderricht in het leerplichtonderwijs en de aanstelling van de islamleerkrachten. Wij klagen deze waanzin in het Vlaams Parlement al vele jaren aan”, reageert fractievoorzitter Chris Janssens.

Het Vlaams Belang hoopt dat de intrekking van deze erkenning eindelijk een eerste stap is in de “ontnuchtering” van het Belgische politieke establishment inzake de islam. “De islam is geen godsdienst als alle andere. De waarden die de islam promoot staan haaks op die van onze democratische rechtsstaat. Het Vlaams Belang wil dan ook dat de erkenning van de islam wordt ingetrokken, zodat alle overheidsfinanciering aan die godsdienst wegvalt. Iedereen mag hier gerust zijn godsdienst persoonlijk beleven. Dat hoort zo in een vrije samenleving. Maar het moet er maar eens mee gedaan zijn de islamisering te financieren met belastinggeld”, aldus Pas.