Nieuws
vrijdag, 17 jun 2022

Investeringsplan Fluvius: “Argument voor capaciteitstarief valt weg.”

Om te vermijden dat er door de elektrificatie pannes ontstaan op het stroomnet wil distributienetbeheerder Fluvius 4 miljard euro investeren om onder meer het net te versterken en distributiecabines aan te passen. Tegelijkertijd wil de Vlaamse energieregulator VREG vanaf 2023 het zogenaamde capaciteitstarief invoeren om te vermijden dat het net overbelast raakt. Die investeringen mogen niet leiden tot nóg duurdere facturen, reageert Vlaams parlementslid Bart Claes (Vlaams Belang). “Als we investeren in de versterking van het elektriciteitsnet, is het capaciteitstarief toch niet meer nodig?

Verwacht wordt dat deze ontwikkelingen de vraag naar elektriciteit de komende jaren drastisch zullen doen toenemen en dus zullen er ook investeringen moeten gebeuren in het distributienet. Er dreigen opstoppingsproblemen en pannes als er niet ingegrepen wordt. Distributienetbeheerder Fluvius komt daarom op de proppen met een investeringsplan voor de komende tien jaar ter waarde van 4 miljard euro. Daarmee moet tegen 2032 zeker 40% van het laagspanningsnet en 13% van het middenspanningsnet versterkt worden. Ook bij een aanzienlijke hoeveelheid distributiecabines zijn aanpassingen vereist.

“Het kan niet dat Fluvius de factuur van de investeringen gewoon doorrekent aan de consument terwijl het ondertussen hoge dividenden blijft uitkeren”

“Er zal inderdaad aanzienlijk wat geïnvesteerd moeten worden de komende jaren”, reageert Claes. “Het is goed dat Fluvius dit plan naar voren schuift en meteen duidelijkheid verschaft over de nodige investeringen voor de komende 10 jaar.” Het Vlaams Parlementslid ondervroeg woensdag in het Vlaams Parlement minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) over de investeringsplannen. Voor het Vlaams Belang kan er immers geen sprake zijn van het gewoon doorschuiven van de factuur van de investeringen naar de consument, terwijl Fluvius verder dividenden blijft uitkeren aan de aandeelhouders.

Claes stelde ook vragen over de gevolgen van deze investeringen voor de geplande invoering van het capaciteitstarief op 1 januari 2023. Met de invoering van het capaciteitstarief wil de Vlaamse energieregulator VREG een deel van de elektriciteitsfactuur berekenen op basis van het piekverbruik in plaats van het werkelijke elektriciteitsverbruik. Zo wil men het gedrag van de consument sturen. Vooral kleine verbruikers zoals alleenstaanden en gepensioneerden zouden fors meer moeten betalen indien het capaciteitstarief wordt ingevoerd, want niet iedereen kan immers vrijelijk verbruik kiezen. Het Vlaams Belang pleit al langer voor grondige investeringen in een versterking van het elektriciteitsnet in plaats van het capaciteitstarief. Dat tarief is volgens de partij onrechtvaardig.

“Nu Fluvius een eerste grote stap wil zetten om de investeringen te realiseren waar we in de plaats van het capaciteitstarief voor pleiten, valt het kernargument van de voorstanders van het capaciteitstarief weg”, stelde Claes. De minister beaamde deze redenering en stelde dat het logisch is “om dan te kijken of dat tarief nog wel nodig is.” Bovendien pleitte Claes ervoor om maximaal te vermijden dat de kostprijs van de investeringen zou worden doorgeschoven naar de elektriciteitsgebruiker: “Als een bedrijf voor een grote investering staat, is het logisch dat het minder dividenden gaat uitkeren en dat geld houdt voor die investeringen. Daar hebben we bij Fluvius nog niets over gehoord”, argumenteerde Claes.

Het Vlaams Belang is het dus duidelijk niet eens met Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) die stelde dat “als er investeringen moeten gebeuren, het evident is dat die doorgerekend moeten worden” aan de consument.