Persberichten
dinsdag, 04 jul 2023

Invoering verplichte taaltest voor inburgeraars verdraagt geen uitstel meer

Foto: iStock. Invoering verplichte taaltest voor inburgeraars verdraagt geen uitstel meer

Het Vlaams Belang verneemt dat er twijfel is ontstaan over het invoeren van de verplichte taaltest voor inburgeraars. Die zou op 1 september moeten ingaan, maar onderzoekers betwisten nu of dat haalbaar is. De aanscherping van de inburgeringswetgeving was een belangrijk engagement uit het regeerakkoord als gevolg van de verkiezingsoverwinning van het Vlaams Belang in 2019”, zegt Vlaams Parlementslid Sam Van Rooy (Vlaams Belang). Indien deze taaltest in deze legislatuur niet meer wordt ingevoerd, zou dat een grote vernedering zijn voor deze Vlaamse regering en zeker voor de N-VA. Uitstel is geen optie meer.

De Vlaamse regering kondigde bij haar aantreden aan dat inburgeraars op het einde van hun inburgeringstraject hun taalniveau A2 Nederlands moeten bewijzen via een taalexamen. Ook sociale huurders moeten na twee jaar huur via deze taaltest bewijzen dat ze inspanningen hebben geleverd om Nederlands te leren. Vanaf 1 september zou de verplichte taaltest ingevoerd worden, maar daar ontstaat nu twijfel over. Het Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven, dat instaat voor de kwaliteitscontrole, trekt volgens de krant De Standaard aan de alarmbel en acht de timing onhaalbaar.

“Het aanscherpen van het taalniveau is één van de maatregelen die het Vlaams Belang wil realiseren indien we het na 2024 voor het zeggen zouden hebben.”

“Het zou onaanvaardbaar zijn mocht de taaltest alsnog sneuvelen”, zegt Van Rooy. “De verplichte taaltest werd in het regeerakkoord ingeschreven als gevolg van de verkiezingsoverwinning van het Vlaams Belang in 2019. Men heeft een hele legislatuur lang tijd gehad om de test te realiseren en één jaar voor de verkiezingen dreigt ze er dan toch niet te komen. ” Volgens het Vlaams Belang zou de Vlaamse regering de ambitie overigens verder moeten aanscherpen. De partij ijvert voor een minimum taalniveau B1. “Met een niveau A2 wordt de lat te laag gelegd. Met dat niveau kan iemand zelfs geen gewone televisie-uitzending in het Nederlands volgen”, klinkt het. 

Het aanscherpen van het taalniveau is één van de maatregelen die de partij wil realiseren indien ze na 2024 deel zou uitmaken van de regering. De partij wil bovendien ook dat van de verplichte taalkennis en het slagen voor de test een voorwaarde wordt gemaakt voor het verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning in dit land. “De federale verblijfswetgeving houdt geen enkele rekening met het al dan niet voldoen van immigranten aan hun inburgeringsverplichtingen. Dat is absurd en bovendien gevaarlijk, zoals Frankrijk en ook Brussel vandaag weer laten zien”, besluit Van Rooy.