Nieuws
dinsdag, 21 feb 2023

“Islamitische bekeringsijver bij MIVB moet stoppen”

Foto: wikimedia commons: Tram93. “Islamitische bekeringsijver bij MIVB moet stoppen”

Maar liefst drie op vier medewerkers van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB vraagt bescherming tegen religieuze bekeringsijver van collega’s. Het Vlaams Belang wil een actief neutraliteitsbeleid bij de MIVB. “Uit een recente bevraging blijkt overduidelijk dat het MIVB-personeel niet wil weten van de religieuze dwang die momenteel op hun werkvloer heerst”, zegt fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael. “Het debat over deze kwestie kan niet worden stilgelegd en het Vlaams Belang zal er alles aan doen om het opnieuw op de parlementaire agenda te plaatsen.

Uit de bevraging, uitgaande van de Franstalige vrijzinnige koepel Centre d'action Laïque, blijkt dat meer dan drie op vier MIVB-medewerkers (76,5 procent) bescherming wenst tegen religieuze, politieke of ideologische beïnvloeding door collega's. Bovendien is ruim 60 procent van de ondervraagden voorstander van een totaalverbod op religieuze tekens, ook voor werknemers die niet in contact komen met het publiek. “De steun voor een ernstig en strikt neutraliteitsbeleid is duidelijk heel groot bij het personeel“, aldus Lootens-Stael. ”Een vijfde van hen geeft trouwens aan al eens te maken gehad hebben met collega's die hen proberen te overtuigen van religieuze of politieke ideeën. Drie kwart van de ondervraagden vindt dan ook dat de MIVB een duidelijk kader moet scheppen met maatregelen tegen deze praktijken.”

“De noodkreet van het MIVB-personeel moet gehoor krijgen”

“Het mag duidelijk zijn dat het hier om islamitische bekeringsijver gaat. De strikte neutraliteit bij de Brusselse overheidsdiensten staat wat dat betreft zwaar onder druk”, vervolgt Lootens-Stael. “De Brusselse regering heeft vorig jaar, toen het om hoofddoeken ging, geweigerd in beroep te gaan tegen een omstreden veroordeling van de MIVB door een Franstalige arbeidsrechtbank. De resultaten van de bevraging maken nog maar eens duidelijk dat dit een totaal verkeerd signaal was.”

Het Vlaams Belang stelt vast dat de tweedeling in de Brusselse samenleving steeds verder toeneemt en dat er dringend een actief neutraliteitsbeleid moet komen. “Maar de Brusselse politiek is om electorale redenen verdeeld, ook binnen de meerderheid. Dat bleek ook uit de conclusies van de parlementaire hoorzittingen die over het neutraliteitsbeleid werden gehouden”, merkt Lootens-Stael tot slot op. “Op die manier is het MIVB-personeel niet geholpen. Hun noodkreet om de islamitische bekeringsijver te stoppen moet gehoor krijgen.”